Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10
Stavebníctvo na Slovensku od A po Z, Stavebnik.sk

Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia, garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému úradu, pretože spadajú do skupiny tzv. drobných stavieb.

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

 

Ak ste sa rozhodli pustiť do stavby oplotenia, garáže, prístrešku alebo záhradného domčeka, budete musieť ohlásiť stavbu stavebnému úradu, pretože spadajú do skupiny tzv. drobných stavieb. Drobné stavby plnia vzhľadom k hlavnej stavbe len doplnkovú funkciu a predpokladá sa tak, že svojim využívaním a účelom nebudú mať možnosť ovplyvňovať kvalitu životného prostredia.

 

Ohlásenie drobnej stavby - prístrešok pre auto

 


Drobná stavba je prízemná stavba, ktorej zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výšku 5 m. Ak sa jedná o podzemnú stavbu napr. pivnicu, jej zastavaná plocha nesmie presiahnuť 25 m2 a hĺbku 3 m.
Okrem už spomínaných, sa medzi drobné stavby radia aj prípojky pozemkov a stavieb.

Uskutočnenie drobnej stavby ste povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu vopred a to písomnou formou a stavať môžete začať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že nemá proti stavbe výhrady. Ak stavebný úrad neurčí inak, mali by ste súhlas obdržať do 2 mesiacov od dátumu doručenia ohlásenia drobnej stavby.
 

Čo potrebujete k ohláseniu drobnej stavby:

- tlačivo na ohlásenie drobnej stavby
- doklad, ktorým preukážete vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku
- ak nie ste jediným vlastníkom pozemku, potrebujete súhlas ostatných spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
- situačný výkres
- stavebné riešenia a technický popis stavby
- vyjadrenie príslušného správcu siete k pripojeniu potrebných prípojok
- ak stavbu realizujete svojpomocne, potrebujete vyhlásenie kvalifikovanej osoby
- ak sa stavba uskutočňuje na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyjadrenie Obvodného pozemkového úradu
 

 

 

Ďalšie články, rady a tipy týkajúce sa terás a prístreškov

1.10.2008© Weby Group
Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk
 
Foto: www.archiexpo.com

 


Webyshopping.sk Couvarit.sk Dobrarada.sk
ÚvodMapa stránkyRSSVstup pre zaregistrované firmy
Úvodná stránka