Akú úlohu pri stavbe majú geodet a kartograf? - žilinský kraj

Aké služby vám poskytne geodet a kartograf a kde ho hľadať? U nás nájdete odpoveď i ponuku geodetov a kartografov vo vašom okolí.

Aké služby vám poskytne geodet?

Geodet je odborník s potrebným dosiahnutým vzdelaním a technickými znalosťami, ktoré mu spolu s inými odborníkmi, dovoľujú vykonávať činnosti spojené s určovaním, meraním a vytyčovaním pozemku. Geodetické práce spočívajú tak v činnosti v teréne ako aj v kancelárii. V teréne môže merať a zobrazovať pozemky, budovať vytyčovacie siete, robiť kontrolné merania geometrických parametrov priestorovej polohy stavby, vyznačovať už existujúce podzemné vedenia na povrchu alebo zbierať informácie o pozemkoch či geografických podmienkach.

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Geodet, kartograf, geodetické práceviac videí


Jeho práca v kancelárii spočíva vo vedení dokumentácie alebo v spracovaní katastrálnych plánov. Svoje služby vykonáva geodet v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

 

Kartograf

Úlohou kartografa je mapovanie rôznych územných celkov a zachytenie povrchu a objektov vymeriavaného celku.
 

Niektoré kartografické a geodetické práce:

- geometrické plány
- geodetické činnosti na pozemkové úpravy
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
- meranie alebo digitalizácia a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel
- budovanie vytyčovacích sietí
- geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
a ďalšie.

Partneri sekcie

  • HUTYX