Rekonštrukcia elektroinštalácie rodinného domu

Krátka charakteristika:Rekonštrukcia starej nevyhovujúcej elektroinštalácie. Zvýšenie využiteľného výkonu pre nové spotrebiče. Podstatné zvýšenie bezpečnosti pred úrazom el. prúdom. Zvýšenie technickej bezpečnosti elektrospotrebičov. Riešenia technológií LAN, TV, EZS.
Množstvo:4 izbový s prísl.
Cena:cca. 2450,-Euro (nutná obhliadka)
Popis:Navrhneme a zabezpečíme kompletnú, alebo čiastočnú rekonštrukciu elektroinštalácie rodinného domu, bytu, alebo iných priestorov vrátane dodávky materiálu, vyhotovenia projektovejdokumentácie a odbornej prehliadky a skúšky (revíznej správy).

Vyhotovíme novú kabeláž v zmysle platných noriem. Kabeláž v bytovej časti ťaháme vo vysekaných drážkach (ak to dovoľuje hrúbka stien) a pripravíme na zamurovanie (omietnutie). V nebytových priestoroch je možné kabeláž uložiť z cenových dôvodov do PVC žľabov, alebo trubiek na povrch steny.
Ťahanie po povrchu je nevyhnutné aj všade tam, kde je zo statických dôvodov zakázané rezanie súvislej a hlbokej drážky, alebo ak hrozí vznik tepelných strát, alebo vytvorenie teplotných mostov.

Ďalšou podstatnou záležitosťou je výmena rozvodnice, prípadne hlavného rozvádzača. Tu budú pripojené všetky káble z inštalácie pripojené na prvky pre ochranu osôb pred úrazom elektrickým prúdom a na ochranu všetkých elektrospotrebičov (prúdové chrániče, ističe, stykač nočného prúdu, zvodiče prepätia, napájanie audio, alebo video vrátnika, atď.). Rozvodnicu osadíme certifikovanými prístrojmi s príslušnou rezervou pre budúce použitie.

Našou silnou stránkou sú slaboprúdé rozvody, ako sú počítačovej siete, rozvody TV, príprava pre kamerový systém, zabezpečovací systém, prípadne požiarny systém pre rodinné domy.

Začíname obhliadkou, kde zosúladíme konkrétnu predstavu zákazníka s možnosťami v zmysle našich možností. Obhliadka je zdarma a nezáväzná. Na základe obhliadky a konzultácie vyhotovíme cenovú ponuku s návrhom postupu prác.

V prípade záujmu o rekonštrukciu spíšeme zmluvu o dielo, kde dohodneme podrobnosti inštalácie.
Kontakt:https://www.unisep.sk/elektroinstalacie/ install@unisep.sk +421903792436 +421265956888
Firma:UNISEP, elektroinštalácie, domáca automatizácia, alarmy, kamerové systémy
Rekonštrukcia elektroinštalácie rodinného domu

Správa top ponúk firiem

Ak chcete zadávať firemné ponuky do sekcie Top ponuky firiem, zakúpte si pre vašu firmu Firemný profil v Katalógu firiem. Top ponuky budete môcť zadávať pomocou prístupového hesla v neobmedzenej miere, podľa vašej potreby.

Podmienky pridania inzerátu » Viac o výhodách firemného profilu » Objednajte si firemný profil ihneď » Stručné info » Ďalšie top ponuky »

Registráciou svojej firmy na www.stavebnik.sk získate aktívny firemný profil, ktorého obsah si môžete sami podľa potreby aktualizovať a ďalej ho aktívne využívať na ďalšiu propagáciu.

Funkcie firemného profilu:

 1. Bohatý priestor pre informácie a kontakty a k tomu:
  1. relevantné linky na www stránku vašej firmy - čo podporí PageRank vašej webovej stránky
  2. možnosť zaradenia až do 10 kategórií stavebnej činnosti stromu služieb v katalógu
  3. bezplatné predvyplnenie zápisu našou spoločnosťou podľa údajov z vašej firemnej web stránky
 2. Široký priestor pre regionálnu celoslovenskú propagáciu vašich služieb
  Ponuku vašich služieb a produktov môžete inzerovať po celom Slovensku prostrednictvom bezplatnej Inzercie (napr. www.bratislava.virtualne.sk) na 66 stránkach slovenských miest v sieti Virtualne.sk , ktoré v minulom roku navštívili viac ako 2 000 000 návštevníkov.
 3. Ďalšia propagácia vašich služieb formou inzercie a oznamov priamo v samostatných sekciách  na www.stavebnik.sk:
  1. Aktuálna ponuka - zverejňovanie a reklama nových produktov a aktuálnych cenových akcií vašej firmy
  2. Ponuka práce - aktívne vyhľadávanie pracovníkov, brigádnikov a sezónnych zamestnancov
 4. Vyššie umiestnenie v Google
  Profesinálnou optimalizáciou firemného profilu zápisu na kľúčové slová činnosti vašej firmy sa firemný profil zápis zobrazí na popredných pozíciách v Google.
 5. Získavanie dopytov na vaše služby od nových klientov cez systém Zadaj dopyt
 6. Jednoduchý prístup k informáciám o Verejných súťažiach a ich výsledkoch z oblasti stavebníctva.
  Na vyhlásenie nových súťaží a výsledkov budete pravidelne upozornený formou E-mailu.

Ušetríte si náklady!

Registrácia dokáže vo veľkej miere nahradiť nákladnú www stránku, preto je VHODNÁ aj pre menších živnostníkov a firmy, ktoré webovú stránku nevlastnia.

Registráciou svojej firmy na www.stavebnik.sk získate aktívny firemný portál, ktorého obsah si môžete sami podľa potreby aktualizovať a ďalej ho aktívne využívať na ďalšiu propagáciu.

Funkcie firemného profilu:

 1. Bohatý priestor pre informácie a kontakty a k tomu:
  1. relevantné linky na www stránku vašej firmy - čo podporí PageRank vašej webovej stránky
  2. možnosť zaradenia do 1 až 3 kategórií stavebnej činnosti stromu služieb v katalógu
  3. bezplatné predvyplnenie zápisu našou spoločnosťou podľa údajov z vašej firemnej web stránky
 2. Zverejnenie 12 PR článkov do roka v cene firemného profilu Komplet
 3. Široký priestor pre regionálnu celoslovenskú propagáciu vašich služieb. Ponuku vašich služieb a produktov môžete inzerovať po celom Slovensku prostredníctvom bezplatnej Inzercie (napr. www.bratislava.virtualne.sk) na 66 stránkach slovenských miest v sieti Virtualne.sk , ktoré v minulom roku navštívili viac ako 2 000 000 návštevníkov.
 4. Ďalšia propagácia vašich služieb formou inzercie a oznamov priamo v samostatných sekciách  na www.stavebnik.sk:
  1. Aktuálna ponuka - zverejňovanie a reklama nových produktov a aktuálnych cenových akcií vašej firmy
  2. Ponuka práce - aktívne vyhľadávanie pracovníkov, brigádnikov a sezónnych zamestnancov
 5. Vyššie umiestnenie v Google.
  Profesionálnou optimalizáciou firemného profilu na kľúčové slová činnosti vašej firmy sa firemný profil zobrazí na popredných pozíciách v Google.
 6. Získavanie dopytov na vaše služby od nových klientov cez systém Zadaj dopyt
 7. 7. Jednoduchý prístup k informáciám o Verejných súťažiach a ich výsledkoch z oblasti stavebníctva.
  Na vyhlásenie nových súťaží a výsledkov budete pravidelne upozornený formou E-mailu.

Ušetríte si náklady!

Registrácia formou firemného profilu dokáže vo veľkej miere nahradiť nákladnú www stránku, preto je VHODNÁ aj pre menších živnostníkov a firmy, ktoré webovú stránku nevlastnia.