Brúsenú tehlu možno murovať na tenkú ložnú škáru aj pomocou špeciálnej malty

800536