Aj vám prestalo chutiť údené mäso z obchodu? Vo svetle faktov, že väčšina takýchto výrobkov je namiesto poctivého údenia len nastrekovaná čímsi, čo im dodá patričné vône a chute sa ani nedivíme. Preto vám prinášame návod na zhotovenie domácej udiarne, kde si môžete vyúdiť akékoľvek produkty od mäsových až po syrové. Aj keď medzi prívržencami zdravého životného štýlu sú údeniny medzi zakázanými potravinami, určite vaše domáce budú menej škodlivé, ako tie z hypermarketov, ktoré sú žiaľ dnes plné chemikálií.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Prakticky existujú dva typy udiarní. Buď je ohnisko umiestnené hneď pod údiacim priestorom (kubická udiareň), alebo k údenému mäsu alebo saláme vedie rúra odvádzajúca dym (v tvare L). Tento typ je výhodnejší (v dnešnom návode sa budeme zaoberať práve ním), pretože budeme mať istotu, že údime skutočne len dymom, avšak stavba tejto udiarne je náročnejšia. Niet teda divu, že najlepšie nám s výstavbou domácej udiarne pomôže človek, ktorý už s takýmito stavbami má skúsenosti. Je to preto, že pri stavbe bežnej udiarne na studené údenie možno narobiť veľa chýb.

 

Rozmery: Pri stavbe udiarne je dôležité plánovanie. Musíme vybrať časť pozemku, ku ktorej nebudeme mať z domu či chalupy ďaleko. Na tomto mieste by nemalo stáť množstvo stromov (kvôli požiarnej bezpečnosti) a tiež by malo byť dostatočne veľké na to, aby sme mohli k udiarni pristaviť malé vedľajšie ohnisko. Ideálna je udiareň s výškou do dvoch metrov a vnútorným priestorom pre mäso 90 × 90 cm. Samostatné ohnisko môže byť dizajnovo  „pripojené“ k udiarni zastrešeným priestorom na skladovanie kvalitného dreva s priedušným dnom, cez ktoré bude z komínovej rúry sálať do priestoru dreva teplo a tak ho vysúšať. Ten, kto pozná, čo to je tráviť bezmála tri dni v kuse údením, vie, že udiareň má byť len taká vysoká, aby išlo pohodlne dosiahnuť na regulačnú klapku inštalovanú v komíne. Ten tvorí 20 cm až jeden meter dlhý dymovod najčastejšie z  nerezovej rúry, ktorý môže byť v prípade údenia studeným dymom nahradený (ako v našom prípade) komínikom z dreva.  Spodnú časť je potrebné opatriť regulačnou klapkou, čo je plechové koliesko upravujúce ťah dymu aj jeho hustotu, alebo drevená záklapka pracujúca na rovnakom princípe. Ešte lepším je však riešenie klapky v spodnom dymovode od ohniska.

 

Teleso udiarne:  Najprv postavíme kostru udiarne podľa plánov, ktoré sme si na začiatku načrtli.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Kvalitu údenia a tiež komfort pri tejto zdĺhavej procedúre predurčuje aj vnútorné usporiadanie udiarne. Protiľahlé vnútorné strany je potrebné opatriť lištami so zárezmi pre položenie tyčí k zavesovaniu mäsa v dvoch alebo lepšie v troch poschodiach vzdialených 30-50 cm. Príhodné sú vysúvacie lišty. Naspodku priestoru pre mäso zachytáva opadané kusy rošt. Táto súčasť musí byť kvôli čisteniu ľahko vyberateľná.

 

Podlaha a bočné základové steny: podlahu urobíme z betónu, alebo starých tehál, či z udupanej hliny. Steny vymurujeme z vhodných tvárnic či tehál a dobre škárujeme. Nesmieme zabudnúť na dymovod spájajúci ohnisko s udiarňou. Ten môže byť z kameniny, liatiny alebo ocele o priemere cca 15 cm. Od okraja ohniska po okraj udiarne by mal merať 1,5 m a minimálny spád je 5 cm na 1 m. S ohľadom na to je výhodné postaviť udiareň vo svahu. Dobrý ťah udiarne zaistí výškový rozdiel medzi ohniskom a horným koncom komína, ktorý by mal byť minimálne 2 m.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Dym sa po ceste dymovodom, ale aj s pomocou regulačných klapiek v ohnisku a v komíne schladí na hodnotu nižšiu ako 40-50 ° C. Ale pozor, príliš dlhý dymovod by už znemožnil teplé či horúce údenie. Preto je pre bežnú udiareň ideálna dĺžka dymovodu cca 1,5 m. Existujú aj špeciálne udiarne s len polmetrovými alebo aj kratšími dymovodmi, ale tie už nie sú určené pre bežné údenie.

 

Montáž tela udiarne a striešky: Telo udiarne teraz môžeme pripojiť k vymurovanému základu. V nákrese si vytvoríme plánik na riešenie vnútornej konštrukcie strechy a určíme rozmery predĺženia strechy tak, aby nám po strane udiarne – tam kde je rúra k ohnisku - vznikol priestor na uskladnenie dreva. Vnútornú konštrukciu prispôsobíme podľa miestnych podmienok a svojich požiadaviek. Ak nemáme s touto prácou skúsenosti, je lepšie si nechať plánik odborne posúdiť či vypracovať. Zvlášť sa to týka strešnej časti. Aj tak sa so samotným rezaním častí strešnej konštrukcie (trámiky a dosky) oplatí počkať na to, až stavbu dostaviame do výšky, na ktorej bude konštrukcia strechy sedieť. Potom veľkosť stavby v mieste horného venca, uhly a sklony premerať a vytvoriť si, napríklad z lát, "vzorové rozmery", podľa ktorých si narežeme konštrukciu krovu.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom) Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Dnes je moderné používať lepenkovú krytinu, takzvaný kanadský šindeľ, čo je vlastne síce kvalitnejší, ale stále len materiál podobný starej pieskovanej a dechtovanej lepenke. Pretože sa jedná o teplu málo odolný a horľavý materiál, je lepšie na udiareň použiť modernú obdobu klasickej horskej krytiny či eternitu, ktorý je však zdravotne nezávadný (neobsahuje azbest).

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

 

Základ ohniska vrátane dvierok a popolníka môže byť zo starých kachlí. Tomu by potom mali zodpovedať aj rozmery ohniska. Drevo musí horieť na rošte a popol padať do popolníka pod ním. Je vhodné, aby dvere od popolníka umožňovali spodnú reguláciu vzduchu, prúdiaceho odspodu skrz horiace či tlejúce drevo . Dvere od ohniska potom musia byť opatrené sekundárnou reguláciou vzduchu, prúdiaceho nad kurivo priamo do dymovodu. Zatiaľ čo spodná regulácia usmerňuje okrem ťahu dymu hlavne horenie či tlenie dreva, tá druhotná riadi ťah v udiarni pri minimálnej zmene horení dreva . Zostavené ohnisko zostáva ešte zamurovať do svahu, prípadne obmurovať tehlami na povrchu.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom) Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)
Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom) Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)
Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom) Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Okolo udiarne je vhodné hlavne na náveternú stranu zasadiť kríky, aby sme zabránili ako zbytočnému ochladzovaniu stavby, tak aby stavbička lepšie zapadala do okolia. Spevnenie povrchu pochôdznej časti pred udiarňou zaistíme najlepšie položením kamenného chodníka.

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom) Ako si postaviť skvelú udiareň (obrázkový postup krok za krokom)

 

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Ako si postaviť jednoduché kamenné ohnisko vlastnými rukami

 

Ako si postaviť mobilnú multifunkčnú pec

 

Ďalšie zaujímavé, články, návody a rady na tému Drobné stavby

 

 

1.5.2017© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: smokingmeatforums.com

Autor: Ivan Nôta