Guardian Glass zvažuje vybudovanie ďalšieho závodu na výrobu plaveného skla v Poľsku

 

Odráža to dôveru v spoločnosť v rámci regiónu a zvyšujúci sa dopyt po jej výrobkoch zo skla

 

Guardian Glass vkladá 1.500.000 dolárov do detailných konštrukčných návrhov a výberu miesta pre potenciálny druhý závod na plavené sklo v Poľsku. Guardian Glass v súčasnosti prevádzkuje továreň na plavené sklo v poľskom meste Čenstochová a zvažuje pridanie druhej továrne s cieľom uspokojiť rastúci dopyt svojich zákazníkov po kovom potiahnutých výrobkoch zo skla v komerčnom aj rezidenčnom sektore. Tieto počiatočné náklady na projektovanie sú určené na urýchlenie dokončenia novej továrne, ktorá by sa mohla stať komerčne dostupnou v priebehu prvého štvrťroka 2019. Umiestnenie nového závodu sa stále preveruje.

 

Od nového závodu je možné očakávať produkciu 1000 metrických ton plaveného skla za deň a zahrnutie technologicky vyspelého magnetronového rozprašovacieho nanášacieho stroja na výrobu vysoko výkonného a energeticky úsporného skla pre zákazníkov v Poľsku a susedných krajinách.

 

Guardian Glass zvažuje vybudovanie ďalšieho závodu na výrobu plaveného skla

 

Kevin Baird, prezident a CEO v spoločnosti Guardian Glass, hovorí, že potenciálna investícia do druhého závodu na plavené sklo v Poľsku je ďalším dôkazom dôvery v spoločnosť Guardian v rámci regiónu aj v budúcnosť sklárskeho priemyslu: „Potenciál pre druhú továreň v Poľsku by zapadal do našej globálnej stratégie a marketingových plánov a úvah. Sme presvedčení, že v Európe nájdeme nové príležitosti a rozšírené kanály pre naše výrobky zo skla.“

 

„Nárast dopytu skla sa naprieč celou Európou riadi všeobecným trendom zvyšovania množstva prirodzeného svetla v obytných a komerčných budovách, rovnako ako konverzia dvojskiel na trojsklá, týkajúca sa stále vyššieho počtu obytných okien,“ dodáva Guus Boekhoudt, viceprezident spoločnosti Guardian Glass v Európe. „Poľsko je bežne považované za centrum európskej výroby rezidenčných okien, bola by to logická voľba pre nový závod na plavené sklo.“

 

Okrem továrne v poľskom meste Čenstochová Guardian Glass v rámci desiatich európskych lokalít  udržiava závody v maďarskej Orosháze, v Thalheime v Nemecku a v ruských mestách Riazaň a Rostov.

 

Guardian Glass je hlavnou obchodnou jednotkou Guardian Industries Corp. Viac informácií nájdete na stránke guardianglass.com