Prietočný systém SILIPHOS®Najdôležitejšie skutočnosti:

 

Siliphos® je najlepším produktom na ochranu vyhrievacích telies pred vodným kameňom a hrdzou nie preto, že to tvrdí výrobca, alebo predajca, ale preto, že Siliphos® vytvára na kovom povrchu ochranný mikrofilm, ktorý nedovolí, aby sa na kovovom povrchu usadil vodný kameň, alebo sa tam dostal kyslík, ktorý spôsobuje koróziu.

 

Je  technicky  dokázané,  že  pokiaľ chcete  ochrániť  povrch  pred  okolím,  je najlepšie ho od okolia oddeliť a to dokáže Siliphos® tým že tvorí na kovovom povrchu mikrofilm. Siliphos® výrazne šetrí náklady na ohrev vody.

 

Ak  sa nánosy  vodného  kameň a vytvoria na povrchoch vyhrievacích telies, výrazne znižujú prestup tepla a zvyšujú spotrebu el. energie.

 

Na pračke napríklad uvádzajú výrobcovia nárast spotreby  el.  energie  až o  50% čo  ročne predstavuje pri priemernom praní raz za týždeň zvýšenie nákladov o 40 €/rok.

 

Pri umývačke riadu nános vodného kameň a zvýši náklad o 25 € /rok.

 

Úsporu nákladov za nepotrebné čistiace prostriedky odhadujeme na 20 € /rok.

 

Celková  úspora je  viac  ako  85 € /rok. 

 

Okrem  toho  sa  výrazne  predĺži životnosť zariadení!

 

Ak má majiteľ domu, alebo bytu vlastný ohrev vody tak úspora nákladov sa zvýši cca na 200 € /rok.

Náklad na spotrebu Siliphosu®  pre celú rodinu je menší ako 15 €/rok.

 

Kovový povrch je ale aj vodovodná trubka, armatúry, batérie, sprchovacia ružica,  alebo trysky masážnej vane.

 

Všade tam Siliphos®  chráni uvedené časti, predlžuje ich život a šetrí energiu pri každom ohreve vody. Okrem toho bráni vytváraniu vodného kameňa na keramických obkladoch.

Siliphos®  odstráni  nánosy  vodného  kameňa   a  hrdze,   vyčistí  kovový  povrch  a  na  takto vyčistenom povrchu vytvorí ochranný film. Jeden kilogram Siliphosu®  ošetrí 400 000 litrov, resp. 400 m3 vody.

 

Siliphos®  sa používa špeciálne pre pitnú vodu!

 

Je odsúhlasený Hlavným hygienikom SR ako zdravotne nezávadný (Č.: OHŽP - 4526/2008).

Polyfosfáty sa v upravenej vode nachádzajú vo veľmi malom množstve, ktoré je 10 násobne nižšie ako je pre pitnú vodu stanovené.

(Pre ilustráciu je možné uviesť že po konzumácii 100 g tvrdého syra sa do ľudského tela dostane množstvo fosfátov,  ktoré  sa  rovná  jeho množstvu  v  upravenej  vode,  ktorú konzument vypije za 150 dní (2,5 litra/deň).

 

Siliphos®  nemení zloženie  vody,  všetky rozpustené látky, ktoré sa v nej pred úpravou nachádzajú v nej aj ostanú.

Najpresvedčivejší  a  denne  kontrolovateľný  účinok Siliphos®  je  varná kanvica. Má ju takmer každý, denne ju používa a ak má tvrdú vodu raz za 10 dní ju musí čistiť od vodného kameňa.

 

So Siliphosom®   sa  na špirále alebo výhrevnom dne neusadí žiadny  kameň.  Vo  varnej  kanvici  sa voda  ohreje  na  100°C,  takáto teplota nie je potrebná ani v pračke, umývačke riadu a ani v  ohrievači  teplej  vody.

 

Keď sa vodný kameň nevytvorí v kanvici nevytvorí sa nikde.

Ak má užívateľ magnet,  alebo špirálu, odporúčame skontrolovať varnú kanvicu. Ak sa  v nej vodný kameň naďalej tvorí, tak používa niečo, čo bolo pravdepodobne niekoľko krát drahšie ako Siliphos®   a  nefunguje  to.  Nefunguje  to  ani  v  pračke  a  ani  v  ohrievači  vody ani  v iných spotrebičoch. Ak chce ušetriť minimálne 100 € ročne a trvale, možno to vyriešiť Siliphosom®.

 

Siliphos®  je špeciálny fosfát, ktorý vytvára so 100 %nou  istotou  na  kovovom povrchu ohrievacích telies  a  na  obkladačkách v kúpeľni mikrofilm a nedovolí aby sa na ňom usadil vodný kameň alebo sa tvorila hrdza.

 

Viac info nájdete na www.lifehelp.sk

 

.