Dnes je Medzinárodný deň povedomia o hluku, ktorého cieľom je pripomenúť nám, že nadmerný hluk môže byť škodlivý pre naše zdravie i pre ekosystémy okolo nás. Guardian Industries Glass Group v Európe podporuje túto iniciatívu zameranú na informovanosť, pomáha vysvetliť význam dobrej izolácie okien a poskytuje rady o tom, ako si vybrať ten najlepší systém zasklenia na zabezpečenie solídnej izolácie budov.

 

Sklo ako forma akustickej izolácie

 

- Utlmenie hluku celej budovy nie je úmerné povrchu každého architektonického prvku, preto, hoci je povrch okenných otvorov menší ako povrch stien, okná stále zohrávajú významnú úlohu pri blokovaní hluku.  

- Niekedy sa nekladie dostatočný dôraz na náležitú izoláciu okien, hoci zaizolovanie otvorov vo fasáde je také dôležité, že utesnenie „defektu“ predstavujúceho 0,1 % z celkového povrchu môže zvýšiť úroveň tlmenia zvuku o 10 dB (decibelov) alebo i viac.  

- Pri realizácii dobrého uzavretia okien vezmite do úvahy, že tlmenie zvuku priamo súvisí s hrúbkou skla. Dôležitá je aj asymetria dvoch hrúbok skla v prípade dvojskla.  

- Akustickú izoláciu okien môžete zlepšiť využitím laminovaného skla, ktoré je kombináciou niekoľkých vrstiev skla rôznej hrúbky a tenkej medzivrstvy polyvinylbutyrátu alebo PVB. Ak má vrstva PVB špecifické akustické vlastnosti, zvuková izolácia môže byť ešte lepšia.

 

Práve preto spoločnosť Guardian ponúka akustické laminované sklo LamiGlass® Acoustic, ktoré možno označiť za certifikované bezpečnostné sklo vďaka špeciálnej medzivrstve tlmiacej zvuk, ktorá zlepšuje akustickú izoláciu.

 

Zameranie na akustickú izoláciu je reakciou na čoraz väčší dopyt zákazníkov po zvýšení komfortu ich domovov. Najnovšia technológia skla dokonale spája nízku emisivitu, reguláciu slnečného žiarenia, transparentnosť, zvukovú izoláciu a bezpečnosť.

 

Zaregistrujte sa v online nástroji spoločnosti Guardian na výber skla, ktorý je databázou, obsahujúcou odhady cien a certifikáty asi 4 000 rôznych kombinácií typov jedného skla, dvojskla a trojskla na stránke www.guardian-czestochowa.com. Nástroj na výber skla je k dispozícii v angličtine a poľštine.

 

Navštívte Technické centrum spoločnosti www.sunguardglass.eu, kde sa môžete zaregistrovať, aby ste mohli používať rôzne online nástroje vrátane akustickej kalkulačky spoločnosti Guardian Acoustic Calculator.

 

O spoločnosti Guardian Industries Corp.:

Spoločnosť Guardian je celosvetová spoločnosť zaoberajúca sa viacerými oblasťami výroby so sídlom v Auburn Hills, Michigane. Má vedúcu pozíciu vo výrobe plaveného skla a výrobkov zhotovených zo skla pre komerčné, obytné a prepravné účely; vybavenie automobilov a v distribúcii stavebných výrobkov. Vďaka svojim výskumným a vývojovým centrám (Science & Technology Center pre sklo a Advanced Development Center pre vybavenie automobilov) je spoločnosť Guardian na čele inovácií. Jej skupina zaoberajúca sa vybavením automobilov, SRG Guardian, je jedným z najväčších výrobcov moderných, vysokohodnotných náterov na plasty. Spoločnosť Guardian s jej dcérskymi spoločnosťami a pobočkami zamestnáva 17 000 osôb a prevádzkuje zariadenia v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, na Strednom Východe a v Ázii. Navštívte www.guardian.com.