Skupina ROCKWOOL, svetový líder v oblasti riešení z kamennej vlny, predstavila novú identitu značky vrátane novej komunikačnej stratégie a korporatívneho videa. Evolúcia značky ROCKWOOL zahŕňa nové logo, ktoré bude skupina využívať pre všetky dcérske spoločnosti i podporu ďalšej expanzie. Na Slovensku pôsobí skupina ROCKWOOL od roku 1998. Výrobný závod v českom Bohumíne spustil výrobu v tom istom roku a dnes má približne 240 zamestnancov.

 

ROCKWOOL má nové logo – grafické znázornenie sopky spolu s názvom značky. Symbol sopky naznačuje pôvod primárnej suroviny, ktorá je v rôznych formách súčasťou produktov z kamennej vlny. Nové logo dostali všetky značky patriace do skupiny ROCKWOOL. Korporatívne video je vyjadrením snahy skupiny o riešenie globálnych požiadaviek moderného spôsobu života. Nová identita spresňuje prezentáciu kľúčových tém komunikovaných zákazníkom, partnerom, inštitúciám a ďalším organizáciám. 

 

Produkty ROCKWOOL pomáhajú ľuďom na celom svete plniť potreby súvisiace so stále vyššou mierou urbanizácie miest a súčasne riešia výzvy udržateľného rozvoja. Výrobky a systémy riešení prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti aj akustickému komfortu. Svoj zámer vyjadril ROCKWOOL slovami: „Využívame prírodnú silu kameňa k obohateniu moderného spôsobu života“.

 

Skupina ROCKWOOL predstavila novú identitu značky

 

"Som hrdý na dlhoročnú tradíciu skupiny ROCKWOOL vo využívaní jedného z najbohatších prírodných zdrojov. Vytvárame udržateľné a inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú plniť požiadavky moderného bývania. Rozšírená identita značky predstavuje dôležitý krok v spôsobe, akým hovoríme o našej globálnej spoločnosti, komunikujeme jednotu a spoločný odkaz v celom rozsahu nášho produktového portfólia,“ hovorí Josef Mik, marketingový manažér spoločnosti ROCKWOOL.   

 

Portfólio produktov z kamennej vlny ROCKWOOL zahŕňa rozmanité spektrum originálnych riešení rôznych aplikácií, stavebných izolácií ROCKWOOL, stropných panelov ROCKFON, obvodových plášťov ROCKPANEL, technických izolácií pre priemysel, substrátov GRODAN pre poľnohospodárstvo, vlákien LAPINUS pre modernú dopravu, antivibračných aplikácií a riešení vodného hospodárstva.

 

Skupina ROCKWOOL predstavila novú identitu značky

 

Stavebné izolácie ROCKWOOL

ROCKWOOL Slovensko s. r. o. je súčasťou skupiny ROCKWOOL. Slovenská spoločnosť je regionálnou obchodnou jednotkou s 8 zamestnancami, ktorá ponúka moderné izolačné riešenia z kamennej vlny pre rôzne stavebné objekty a priemysel. Spoločnosť celosvetovo zamestnáva 10 500 ľudí v 38 krajinách.

 

ROCKWOOL vyrába produkty odrážajúce rozmanité potreby súčasného sveta a podporuje spolupracujúcich partnerov v ich vlastnom úsilí pri znižovaní uhlíkovej stopy. Ponúkame systémové riešenia pre stavebné izolácie, akustiku stropov, vonkajšie fasádne obkladové systémy, priemyselný vývoj vlákien, ale aj izolácie pre spracovateľský a námorný priemysel.

 

Skupina ROCKWOOL predstavila novú identitu značky

 

ROCKWOOL obohacuje moderné bývanie, zlepšuje každodennú kvalitu života ľudí, čím poskytuje pohodlie, zdravie a bezpečie. Odborné znalosti zamestnancov prispievajú k riešeniam aktuálnych otázok dlhodobej udržateľnosti a rozvoja od spotreby energií a emisií hluku, cez požiarnu odolnosť až po otázky nedostatku vody či záplav.

 

www.rockwool.sk