Spoločnosť Guardian Glass v Európe predstavila vylepšenie svojej obľúbenej súpravy webových softvérových nástrojov, Glass Analytics, ktoré prináša európskym používateľom možnosť predviesť výhody vysokokvalitného skla na fasádach budov.

 

Vďaka súprave Glass Analytics majú používatelia prístup k jedinej online platforme (https://glassanalytics.guardian.com/), ktorá obsahuje celú súpravu nástrojov na výpočet a vizualizáciu vrátane komplexnej analýzy konfigurácie, akustických výpočtov, fotorealistického zobrazovania, informačného modelovania budov (BIM) a ďalších funkcií.

 

Súprava nástrojov Glass Analytics sa európskym používateľom predstaví ako nová platforma na analýzu systémov týkajúcich sa skla a zasklenia. Tá nahrádza program Guardian Configurator, ktorého podporu spoločnosť ukončila. Keďže cieľom je zjednodušiť a zlepšiť prístup k analytickým nástrojom spoločnosti Guardian, súčasťou súpravy Glass Analytics je aj funkcia Acoustic Calculator, ktorá používateľom prináša jednotnú platformu na vykonávanie komplexnej analýzy v oblasti skla a zasklenia.

Každý nástroj v rámci súpravy Glass Analytics pomáha pri výbere skla a radí používateľovi v súvislosti s vhodným sklom, ktoré vyhovuje cieľom konkrétneho projektu.  Jednotlivé nástroje ponúkajú pri každom kroku v rámci procesu dizajnovania, špecifikácie a konštrukcie konkrétne informácie o estetike a kvalite skla určeného na zasklenie, ktoré sú potrebné na splnenie projektových požiadaviek. Vďaka súprave Glass Analytics môžu používatelia:

 

  • vypočítať metriku kvality stredového bodu skla pre konfigurácie s vysokou mierou prispôsobenia
  • určiť akustickú kvalitu rozličných konfigurácií zasklenia
  • vytvárať fotorealistické zobrazenia štandardných skiel alebo skiel na mieru
  • získavať prístup k robustnému, prispôsobenému obsahu v oblasti informačného modelovania budov (BIM)  

Dimosthenis Liouris, riaditeľ Technologického poradenského strediska spoločnosti Guardian Glass v Európe, tvrdí: „Glass Analytics prináša riešenia v oblasti fasád, ktoré umožňujú architektom, návrhárom, pokrývačom a spracovateľom skla skúmať nové estetické a funkčné možnosti a zároveň spĺňať komplexné požiadavky v oblasti spotreby energie, podielu denného svetla a akustiky. Našou víziou je vytvárať hodnotu pre zákazníkov a sme presvedčení, že tento nový softvér nám v tom pomôže, pretože prináša potrebné nástroje na to, aby zákazníci pochopili a špecifikovali správnu kombináciu vysokokvalitného skla, ktoré bude najvhodnejšie pre ich ďalší projekt.“

 

Metóda výpočtov, ktoré uskutočňuje konfiguračný editor Glass Analytics, má certifikát presnosti od orgánu KIWA v súlade s normami EN410 a EN673. Údaje na výpočet boli prevzaté z certifikovaných hodnôt s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť generovaných dát na použitie pri navrhovaní budov a stavebných prácach.

 

Guardian Glass

Guardian Glass, hlavná obchodná jednotka spoločnosti Guardian Industries, je jedným z najväčších výrobcov produktov z plaveného, povrchovo upraveného a spracovaného skla na svete. Vo svojich dvadsiatich piatich závodoch na výrobu plaveného skla po celom svete produkuje spoločnosť Guardian Glass vysokokvalitné sklo určené na použitie v exteriérových (obchodných aj obytných) a interiérových architektonických projektoch, ako aj v oblasti prepravy a technických výrobkov. Sklo od spoločnosti Guardian Glass môžeme nájsť v domoch, kanceláriách, autách a niektorých najznámejších architektonických pamätihodnostiach. Vedecko-technologické centrum spoločnosti Guardian Glass Science & Technology Center nepretržite pracuje na vytváraní nových sklenených výrobkov a riešení a využíva pritom tú najpokročilejšiu technológiu s cieľom pomôcť zákazníkom vidieť, čo je možnésee whats possible©. Navštívte stránky guardianglass.com.

 

Guardian Industries

Guardian Industries, spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou a sídlom v Auburn Hills v Michigane, zamestnáva približne 18 000 ľudí a riadi zariadenia v Severnej Amerike, Európe, Južnej Amerike, Afrike, na Blízkom východe a v Ázii. Spoločnosti v rámci Guardian vyrábajú vysokokvalitné plavené, povrchovo upravené a spracované sklenené výrobky určené na použitie v exteriérových (obchodných aj obytných) a interiérových architektonických projektoch, ako aj v oblasti prepravy a technických výrobkov a kvalitné chrómované a lakované plastové komponenty pre automobilové a komerčné nákladné odvetvia. Cieľom spoločnosti Guardian je vytvárať pre jej zákazníkov a spoločnosť hodnoty prostredníctvom neustálych inovácií a s využitím menšieho množstva zdrojov. Guardian je dcérska spoločnosť v úplnom vlastníctve skupiny Koch Industries, Inc. Navštívte stránku guardian.com.

 

Spoločnosť Guardian Glass v Európe nahradila program Configurator

 

Spoločnosť Guardian Glass v Európe nahradila program Configurator súpravou nástrojov Glass Analytics, slúžiacou na analýzu systémov týkajúcich sa skla a zasklenia.