tepelné čarpadloV dnešnej dobe asi každý uvažuje nad spôsobmi šetrenia v domácnosti. Tepelné čerpadlá nielenže dokážu svojou vysokoekonomickou prevádzkou usporiť až do 80% nákladov vynaložených na energie, ale aj doba návratnosti investícií vynaložených na ich kúpu a montáž je v podstate pomerne krátka. V priemere ide, samozrejme, podľa špecifických okolností, o dobu od 3 do7 rokov.

 

Podstatným údajom pre výkon tepelných čerpadiel je výkonové číslo, nazývané aj vykurovací faktor. Predstavuje pomer medzi tepelnou energiou získanou a elektrickou energiou dodanou na pohon čerpadla. Jeho hodnota sa zväčša pohybuje od 2,5 do 5 a je závislá od podmienok, pri ktorých čerpadlo pracuje.

 

Výstupným produktom tepelných čerpadiel je teplá voda alebo studený či teplý vzduch. Podľa spôsobu, ktorým dochádza ku zvýšeniu tlaku pár vo výparníku a ich odsávaniu, delia sa tepelné čerpadlá na absorbčné, kompresorové a hybridné. Podľa zdrojov, z ktorých tepelné čerpadlá odoberajú teplo, sa delia na 3 základné druhy.

 

Druhy tepelných čerpadiel

 

Tepelné čerpadlo voda-voda

 

Zdrojom energie pre čerpadlá voda voda je spodná voda z podzemného zdroja - vyvŕtanej alebo vykopanej studne. Čerpaná voda odovzdá vo výparníku svoje teplo teplonosnému médiu v systéme a ochladená sa vracia do druhej, menšej vsakovacej studne, popr. do žumpy.

 

Podmienkou pre správnu prevádzku takéhoto systému je vykonanie hydrogeologickej skúšky, aby sa overila výdatnosť zdroja, aby sa zabránilo neskoršiemu možnému poklesu či dokonca strate spodnej vody v okolí.

 

Investičné náklady na tepelné čerpadlá  voda-voda pomerne nízke (okolo 10.000  EUR), a ich vykurovací faktor sa pohybuje okolo 4. Jedinou nevýhodou tohto systému na území našej republiky je nedostatok vhodných a dostatočne silných zdrojov spodnej vody.

 

 

Tepelné čerpadlo zem-voda

 

Primárnym zdrojom pre čerpadlá zem - voda je energia odoberaná zo zeme prostredníctvom vertikálneho kolektoru – uloženého vo vrtoch, alebo horizontálneho t.j. plošného kolektoru, uloženého v zemi v nemrznúcej hĺbke. Počet vrtov a veľkosť kolektorov je závislý od veľkosti vykurovacej plochy a tepelných strát domu. Práve táto závislosť a od nej sa odvíjajúci rozsah potrebných zemných prác, môže byť dôvodom pre vyššie obstarávacie náklady na montáž čerpadiel zem – voda (pri vrtoch môžu dosahovať až výšku 15.000 € a viac). Naopak, výhodou spomínaného systému je jeho vysoká úspornosť a stabilný vykurovací výkon.

 

Tepelné čerpadlo vzduch - voda

 

Tento druh čerpadiel je najpoužívanejší vo forme splitových jednotiek. Jedna ich časť je umiestnená v exteriéri, druhá v interiéri, spojené sú uzavretým okruhom, určenom na obeh chladiaceho média. Vonkajšia jednotka zaisťuje prívod vzduchu a mala by byť umiestnená na mieste s orientáciou na juh. Moderné jednotky sú veľmi výkonné a aj pri nízkych vonkajších teplotách dokážu ohriať vodu určenú na vykurovanie až na viac ako 60°C. Vykurovací faktor tepelných čerpadiel vzduch – voda sa pohybuje okolo 3 a jeho najväčšou prednosťou je jednoduchá inštalácia a možno umiestniť ich takmer všade.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujať:

 

Stropné chladenie na princípe tepelného čerpadla

 

Systémy tepelných čerpadiel

 

Ďalšie zaujímavé články, rady a návody na tému Tepelné čerpadlá

 

 

2009© Weby Group

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: www.tga-fachplaner.de