Najdôležitejšie skutočnosti:

 

 Filtračná vložka obsahuje 3 filtračné médiá: polypropylén 10μm, aktívne uhlie, KDF.

 

– 1. stupeň odstraňuje z vody všetky mechanické nečistoty väčšie ako 10 μm.

– 2. stupeň s aktívnym uhlím odstraňuje z vody chlór, karcinogénne organické zlúčeniny, herbicídy, pesticídy, fenoly, benzeny atd. Zlepšuje chuť.

– 3. stupeň s filtračným médiom KDF zabraňuje rozmonžovaniu baktérií vo vnútri filtračného média. Taktiež odstraňuje z vody ťažké kovy (napr. arzén, kadmium, olovo, ortuť, železo).

 

Uhlíkový filter „KDF“ z kokosového uhlia

 

 

Bližšie informácie

 

Filtračná vložka obsahuje 3 filtračné médiá: polypropylén 10μm, aktívne uhlie, KDF(KDF (Kinetic Degradation Fluxion) je patentovaný proces, ktorý je 100-percentne recyklovateľný a nevyužíva žiadne chemické látky. KDF bezpečne redukuje chlór z vody na menovité hodnoty.). Vložka je vyrobená z spaľovaného kokosového uhlia.

 

– 1. stupeň odstraňuje z vody všetky mechanické nečistoty väčšie ako 10 μm.

– 2. stupeň s aktívnym uhlím odstraňuje z vody chlór, karcinogénne organické zlúčeniny, herbicídy, pesticídy, fenoly, benzény atd. Zlepšuje chuť.

– 3. stupeň s filtračným médiom KDF zabraňuje rozmnožovaniu baktérií vo vnútri filtračného média.

Taktiež odstraňuje z vody ťažké kovy (napr. arzén, kadmium, olovo, ortuť, železo).

 

Výhody filtračnej vložky:

 

- Cena pod 20€/rok pre domácnosti! - Obsahuje aktívne uhlie ako aj KDF - Odstraňuje z vody ťažké kovy ako napríklad arzén, kadmium, olovo, ortuť - Odstraňuje z vody zlúčeniny železa a sírovodík - Odstraňuje z vody pesticídy a herbicídy - Odstraňuje z vody voľný chlór a karcinogénne organické zlúčeniny chlóru s účinnostou 99% - Odstrauje z vody fenoly a benzény - Odstraňuje z vody mechanické nečistoty väčšie ako 10 μm - Odstraňuje z vody kovovú pachuť a zápach - Zlepšuje chuť a vôňu vody - Filtračná vložka je vybavená koncovými filtrami, ktoré zabraňujú vyplachovaniu iónovýmenného granulátu.

 

Filtračná vložka je určená na úpravu studenej pitnej vody. Filtračná vložka nie je určená na úpravu mikrobiologicky znečistenej vody, alebo vody z nemonitorovaného zdroja.

 

Technické údaje:

 

Rozmery: 9 3/4″ x 2 1/2″ (kompaktný so všetkými 10“ nádobami!) alebo  5″ x 2 1/2″ (kompaktný so všetkými 5“ nádobami)

 

Prevádzková teplota: 2 – 45 °C Životnosť: 6-12 mesiacov (životnosť filtračnej vložky závisí od kvality filtrovanej vody)