Efektívnym riešením je vstupný turniketový kontajner na stavbu.

 

Čo hovorí zákon

 

Podľa Stavebného zákona č. 50/1976, stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, a to prípadne aj úplným ohradením. Podľa Vyhlášky MPSVR SR, č.147/2013 Oplotenie staveniska musí mať uzamykateľné vstupy a výstupy alebo vstupy a výstupy oplotenia staveniska musia byť zabezpečené strážením alebo iným spôsobom.MOREZ GROUP a.s. prináša pre Vás ekonomické výhodné riešenie.

 

Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona

 

 

Je ním vstupný turniketový kontajner na stavbu http://turniketovykontajner.sk. Turniketový kontajner pomáha splniť ustanovenia zákonov za minimálne náklady. Pomocou tohto produktu zamedzíte neoprávneným vstupom osôb na stavenisko. Celoosobové turnikety uzavrú celý priestor prechodu.  V projekte organizácie výstavby sa určí jeho umiestnenie a jeho funkcie.

 

Výhody turniketového kontajnera

 

Umožní vstup na stavbu iba oprávneným osobám, (vstup odsúhlasí koordinátor bezpečnosti na stavbe), je skoro bezobslužný, zmenšuje počet pracovníkov SBS a urýchľuje prechod cez kontrolný bod. Taktiež umožňuje presnú evidenciu dochádzky (môže byť sprístupnené aj pre subdodávateľov).

 

Základné vybavenie kontajneru s celoosobovými turniketmi je:

 

- Tepelne izolovaná časť vrátnice

- Miesto pre 2 pracovníkov SBS

- Elektrické vykurovanie vrátnice

- Ľahko udržiavateľná podlaha a steny vrátnice

- V turniketovej časti oteru odolná protišmyková podlaha

- Samostatné osvetlenie vrátnice a turniketovej časti

- Prívod 230 VAC

- 2 celoosobové turnikety

- 4 x snímače kontroly vstupu

- WiFi / 4G LTE pripojenie

- Software pre kontrolu vstupu až pre 30.000 kartičiek

- Prístupové karty, RFID 125kHz, MIFARE alebo Duálne

- Návštevnícke karty

- Účinný kamerový systém

 

 

Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona

 

Možnosť  aj vybavenia na želanie:

 

- Klimatizácia

- Vjazdová rampa

- Alkohol tester

 

 

Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona

 

 

Ponúkame aj možnosť prenájmu

 

Spoločnosť MOREZ GROUP a.s. na Vašu stavbu prenajme kontajner upravený presne podľa Vašich požiadaviek. Na stavbu Jaguar Land Rover v Nitre sme prenajali 6 kontajnerov.

 

Zabezpečte vstup osôb na stavenisko podľa zákona

 

 

Viac informácií získate na http://turniketovykontajner.sk , alebo v sídle spoločnosti Novozámocká 89, 94905 Nitra, tel +421 37 655 7411, morez@morez.sk