Ekologické čistenie odpadových vôd, EKOSPOL, Žilina

EKOSPOL, ekologické čistenie odpadových vôd, Žilina

Projekcia a dodávka na kľúč: koreňové čistiarne odpadových vôd biologické domové, priemyselné a biologické čistiarne odpadových vôd. Vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

Projekcia a dodávka na kľúč: koreňové čistiarne odpadových vôd biologické domové, priemyselné a biologické čistiarne odpadových vôd. Vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb

Adresa:Vajanského 20, 010 01 Žilina
Telefón:041 / 72 412 21
Kontaktná osoba:Ing. Kuderavý
E-mail:ekospolas@nextra.sk
www:www.ekospol.sk

Naša podnikateľská činnosť EKOSPOL a.s., Žilina je zameraná predovšetkým na:

Výskum vodohospodárskych technológií
Spracovávanie projektov pre územné aj stavebné povolenie
Inžinierska činnosť
Dodávka stavebných prác
Dodávka a montáž technológie
Prevádzkovanie
Servis

Oblasti činnosti
Výskum a vývoj

Spoločnosť EKOSPOL, Žilina má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Vykonávame aj samostatný intenzívny výskum v oblasti inžinierskych stavieb a to:

čistiarne odpadových vôd
vodojemy
úpravy tokov
malé bioplynové stanice


EKOSPOL a.s., Žilina sa vyše 20 rokov aktívne profiluje v takmer celej širokospektrálnej environmentálnej činnosti najmä v oblasti výskumu, projektovania a realizácie ekologických stavieb podľa normy EN ISO 9001:2008. Spoločnosť má osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Spoločnosť zrealizovala mnoho desiatok čistiarní odpadových vôd (ČOV) do veľkosti 10 000 ekvivalentných obyvateľov, pod ochrannou známkou A*AQUA, ako aj iných zdravotne – vodohospodárskych diel, vrátane protipovodňových opatrení.

Disponujeme odborne spôsobilými pracovníkmi pre:

*vyhotovovanie projektovej dokumentácie inžinierskych stavieb:

vodovody, vodojemy
kanalizácie a ČOV
úpravy tokov
bioplynové stanice
komunikácie

*vyhotovovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny:

dokumentácia územného systému ekologickej stability
projekt starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu
program starostlivosti o územia patriace do súvislej európskej sústavy chránených území
program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín

* posudzovanie vplyvov na životné prostredie tzv. ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA) v oblastiach:

vodné hospodárstvo
líniové stavby
odpadové hospodárstvo
ochrana prírody
biológia
environmentalistika

Ekospol a.s je prostredníctvom svojich odborníkov členom:

asociácie čistiarenských expertov SR
Slovenskej botanickej spoločnosti
Slovenskej ekologickej spoločnosti

ekospol 1.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii