Skúšobná, certifikačná inštitúcia, FIRES, Batizovce

FIRES, skúšobná, certifikačná inštitúcia, Batizovce

Autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných, skúšobných a inšpekčných služieb pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov a na otvorové výplne stavieb.

Autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných, skúšobných a inšpekčných služieb pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov a na otvorové výplne stavieb.

Adresa:Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce
Telefón:052/7752 298, 0905 623 358
Kontaktná osoba:Ing. Michal Gašper
E-mail:gasper@fires.sk
www:www.fires.sk
Ostatné kontakty:www.fires.sk/Sk/kontakt.php

FIRES, BAtizovce - predstavujeme sa Vám ako jedna z najmladších skúšobných a certifikačných inštitúcií v Európe. Spoločnosť bola založená v r. 1995 a počas svojej krátkej histórie dosiahla medzinárodné uznanie. V súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti požiarnej bezpečnosti a otvorových výplní stavieb pre významných klientov zo strednej Európy, EÚ, a aj pre klientov z krajín mimo EÚ.
Služby

Medzi naše najvýznamnejšie služby patrí preukazovanie zhody (značenie CE) a klasifikácia výrobkov v harmonizovanej oblasti požiarnej odolnosti a reakcie na oheň s platnosťou pre územie EÚ.

Okrem skúšania a preukazovania zhody pôsobíme v oblasti technickej normalizácie (CEN TC 127, ISO TC 92, SUTN TK 96, SUTN TK).

Skúšanie požiarnej odolnosti všetkých druhov stavebných výrobkov

Skúšky vykonávame v skúšobných komorách spĺňajúcich všetky parametre noriem EN (zvislá komora 3 m x 3 m, dve vodorovné komory 3 m x 4 m a od roku 2010 aj zvislá komora 5 m x 5 m). Vykonávame aj skúšky tesnosti dverí proti prieniku dymu (komora 3 m x 3 m.)

Sme schopní vykonať plný rozsah skúšania požiarnej odolnosti vodorovných a zvislých konštrukcií, nosných aj nenosných (okrem stĺpov), prevádzkových inštalácií, ochrán stavebných konštrukcií a zariadení na odvod tepla a splodín horenia podľa aktuálneho stavu vydaných aj pripravovaných európskych noriem a vybraných národných noriem (DIN 4102-12 - skúšky integrity elektrických káblových systémov).

Pri skúšaní využívame aktuálne normy na rozšírenú aplikáciu (EXAP) a dokumenty FSG (skupina notifikovaných osôb) s doplnkovými meraniami tak, aby sa výsledky dali aplikovať na čo najširší rozsah variant výrobku podľa pravidiel rozšírenej aplikácie.
Skúšanie aerodynamickej účinnosti zariadení na odvod tepla a splodín horenia

Hodnotenie aerodynamickej voľnej plochy vykonávame na základe skúšok výrobkov alebo modelov výrobkov v aerodynamickom tuneli. V prípade záujmu vyrobíme potrebné modely výrobkov na základe výkresov od výrobcu.
Skúšanie reakcie na oheň pre všetky Eurotriedy (od A1 po E)

Vykonávame skúšky na zatriedenie do Eurotried podľa EN 13501-1, skúšky šírenia požiaru strešným plášťom, metóda t1 a t4. Skúšky podlahových krytín zabezpečujeme externe.
Skúšanie fyzikálnych a mechanických vlastností otvorových výplní stavieb

Náš rozsah skúšok pokrýva mechanické skúšky dverí požadované pre preukazovanie zhody (krútenie, zvesenie, rázové skúšky, cyklické skúšky), fyzikálne skúšky (prievzdušnosť, vodotesnosť, odolnosť proti vetru) a skúšky odolnosti proti vlámaniu.

Mechanické skúšky dverí vykonávame v samostatnom skúšobnom ráme alebo na vzorke zabudovanej do podpornej konštrukcie pre skúšku požiarnej odolnosti.

Fyzikálne skúšky vykonávame v skúšobnej komore rozmeru 4 m x 3 m, ktorú je možné otáčať o 360°. Skúšky odolnosti proti vlámaniu vykonávame ako službu akreditovanú SNAS.

fires 1.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii