GEOTERRA - geodézia Bratislava: geodet, katastrálna a inžinierka geodézia, vytyčovanie pozemkov, vytyčovanie stavieb

GEOTERRA, Ing. Viktor Opál, geodézia Bratislava

GEOTERRA, geodézia Bratislava: zameraním našej firmy je katastrálna geodézia a inžinierske geodézia, potrebná v investičnej výstavbe. Tak isto poskytujeme poradenstvo na odbornej úrovni a po vyhodnotení danej situácie ponúkneme zákazníkovi najvhodnejšie riešenie daného problému.

Geodetická činnosť všetkého druhu, počnúc prácami v oblasti katastrálnej geodézie až po inžiniersku geodéziu potrebnú v investičnej výstavbe.

Adresa:Kapicova 1193/6, 85101 Bratislava-Petržalka
Telefón:0907 459030
Kontaktná osoba:Ing. Viktor Opál
Mobil:
E-mail:info@somgeodet.sk
www:www.somgeodet.sk

Firma GEOTTERA - geodézia Bratislava, vám ponúka tieto služby:

Inžinierska geodézia

1. Budovanie vytyčovacej siete
2. Priestorové vytyčovanie stavieb a stavenísk
3. Vytyčovanie inžinierskych sietí
4. Vytyčovanie líniových stavieb
5. Výpočet kubatúr
6. Meranie posunov stavebných objektov
7. 3D meranie interiéru a exteriéru stavebných objektov
8. Tvorba pozdĺžnych a priečnych profilov stavebných objektov

Kataster nehnuteľností

Tvorba geometrických plánov:
1. na zameranie stavieb
2. na rozdelenie pozemkov
3. na určenie vlastníckych prav k nehnuteľnostiam
4. na zameranie rozostavaných stavieb pre potreby banky
5. na zameranie ku kolaudácii
6. na obnovenie hraníc pôvodných pozemkov
7. na oddelenie pôvodných nehnuteľností a pozemkov
8. na vyznačenie vecného bremena


Vytyčovacie práce:
1. Vytýčenie hraníc pozemkov
2. Vytýčenie základov stavebných objektov

Identifikácia pozemkov a stavebných objektov

Mapovanie

1. Predprojektové zameranie
2. Porealizačné zameranie
3. Zameranie do digitálnej mapy mesta – Bratislava
4. Tvorba účelových máp všetkých mierok
5. Vybavenie zákresov od správcov inžinierskych sietí
6. Zameranie inžinierskych sieti pre potreby vydania stavebného povolenia

geo obr kopie.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii