HGM - Žilina, enviromentálna geológia

HGM - Žilina, enviromentálna geológia

V súčasnosti je firma členená na 5 stredísk: priemyselná ekológia, environmentálna geológia; odpadové hospodárstvo a technické práce; inžinierska geológia; projekcia, stavebné práce

V súčasnosti je firma členená na 5 stredísk: priemyselná ekológia, environmentálna geológia; odpadové hospodárstvo a technické práce; inžinierska geológia; projekcia, stavebné práce

Adresa:Stárkova 26, 010 01 Žilina
Telefón:041/5000 596
Kontaktná osoba:RNDr. Zdena Matiová
E-mail:hgm@nextra.sk
www:www.hgm.sk
Ostatné kontakty:www.hgm.sk/kontakty.htm

HGM-Žilina, s.r.o., Žilina

Je organizáciou založenou v roku 2000 na základe združenia vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti vodného a odpadového hospodárstva s dlhoročnými skúsenosťami uplatnenými v slovenských, ako i zahraničných projektoch. V oblasti analytických prác má firma stálu spoluprácu s akreditovaným laboratóriom INGEO-ENVILAB, s.r.o. Žilina. V súčasnosti je firma členená na 5 stredísk :

Predmet činnosti firmy :

- priemyselná ekológia, environmentálna geológia

- odpadové hospodárstvo a technické práce

- inžinierska geológia

- projekcia

- stavebné práce

Organizačná štruktúra firmy :

Obchodný názov firmy : HGM-Žilina, s.r.o.

Štatutárny zástupca : RNDr. Zdena Matiová – konateľka spoločnosti

Ing. Juraj Polanský – konateľ spoločnostiSpoločnosť HGM-Žilina, s.r.o. má 16 zamestnancov, z toho 10 technických pracovníkov, 6 administratívnych pracovníkov a 6 stálych externých spolupracovníkov.
Vedúci pracovníci jednotlivých stredísk majú vysoké odborné znalosti a profesionálne skúsenosti v predmetných oblastiach, spolupracujú na medzinárodných projektoch, ako napr. s NATO.

hgm logo.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii