NFORMÁCIE O ČINNOSTI

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.

Znalecká činnosť v odbore stavebníctvo odvetví, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác. Cenové expertízy. Činnosť stavebného dozoru stavieb s odborným zameraním. Vzdelávacie kurzy stavebných cenárov a rozpočtárov.

Znalecká činnosť v odbore stavebníctvo odvetví, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác. Cenové expertízy. Činnosť stavebného dozoru stavieb s odborným zameraním. Vzdelávacie kurzy stavebných cenárov a rozpočtárov.

Adresa:Miletičova 21, 821 09 Bratislava
Telefón:02/6428 2255
Kontaktná osoba:Ing. Juraj Nagy, PhD.
Mobil:
E-mail:use@use-sk.sk
www:www.use-sk.sk

* Súdno – znalecká činnosť v odbore stavebníctvo odvetví, pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác.

* Vypracovanie výkazov výmer s ocenením (rozpočtom) pre pripravované investičné akcie objednávateľa.

* Preverenie predloženého výkazu výmer na pripravovanú investičnú akciu, z hľadiska komplexnosti, a korektnosti k vypracovanému stupňu projektovej dokumentácie.

* Kontrola súťažných podkladov pred vypísaním verejného obstarávania, tak, aby spĺňali podmienky uložené v zákone č. 25/2006 Z.z., konkrétne jednoznačnosť, nediskriminácia a používanie obchodných názvov výrobkov a dodávateľov vo výkaze výmer.

* Vypracovanie nového kontrolného rozpočtu s výkazom výmer pre pripravovanú investičnú akciu.

* Vypracovanie správy o predložených rozpočtoch z hľadiska cenovej úrovne jej reálnosti a porovnanie s bežnými trhovými cenami pri dodržaní zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách.

* Cenové expertízy podľa potreby objednávateľa.

* Konzultácie k súťažným podmienkam v časti cena a premietanie iných faktorov do ceny diela, prípadná účasť vo výberovej komisii obstarávateľa.

* Činnosť stavebného dozoru stavieb s odborným zameraním Pozemné stavby.

* Verejné obstarávanie podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rozsahu Preukazu o odbornej spôsobilosti registračné číslo G0679-135-2001 zo dňa 27.2.2002.

;-otv-hod-not-included-;

Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. prevádzka Kameničná

Malá č. 265, 946 01 Kameničná, tel.: 0910 958 953, use@use-sk.sk

Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii