ŽIAROMAT, žiaruvzdorné materiály, Kalinovo okres Lučenec

ŽIAROMAT, žiaruvzdorné materiály, Kalinovo okres Lučenec

Spoločnosť ŽIAROMAT je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. Hlavnou časťou výroby je šamot (t. z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí.

Spoločnosť ŽIAROMAT je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. Hlavnou časťou výroby je šamot (t. z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí.

Adresa:Továrenská 1, 985 01 Kalinovo okres Lučenec
Telefón:47 43 020 13
Kontaktná osoba:Ing. Ľubomír Kupec - Generálny riaditeľ
E-mail:ziaromat@ziaromat.sk
www:www.ziaromat.sk
Ostatné kontakty:www.ziaromat.sk/ds/ziaromat/ziaromat.nsf/page/Kontakty

Spoločnosť ŽIAROMAT a. s. Kalinovo okres Lučenec je tradičný výrobca žiaruvzdorných materiálov. K tomuto druhu výroby ho historicky predurčuje výskyt žiaruvzdorných ílov v lokalite Ipeľská kotlina a tiež geografická blízkosť spracovateľov železnej rudy a rúd neželezných kovov v minulosti (Podbrezová, Tisovec, Krompachy a podobne).

Vo svojej histórií spoločnosť prešla rôznymi etapami vývoja od samostatnej existencie vo forme účastinnej spoločnosti, cez zaradenie do štátneho podniku Slovenské magnezitové závody, š.p., ďalej existovala ako samostatný štátny podnik a posledne, doteraz aktuálnou formou je akciová spoločnosť. V druhej polovici roku 2004 sa a. s. ŽIAROMAT stala členom skupiny ŽP Group Podbrezová.

Z hľadiska výrobného programu je pre ŽIAROMAT a. s. stále hlavnou časťou výroby – šamot (t. z. stavivá na báze Al2O3), ktorý je lisovaný buď plastickým alebo polosuchým spôsobom a tiež výroba žiarobetónov a iných hmôt a žiaruvzdorných zmesí.

Napriek postupnému znižovaniu mernej spotreby žiaruvzdorných materiálov v oblasti výroby ocele a neželezných kovov si spoločnosť našla svoje miesto na trhu po zrealizovaní nevyhnutných technologických investícií potvrdí svoje opodstatnenie aj v budúcnosti.

ziaromat 1.jpg
Otváracie hodiny nie sú zadané.
Firma nemá vyplnené žiadne pobočky
Firma nemá žiadne články
Firma nemá žiadne videá
Firma nemá žiadne akcie
Firma nemá žiadne ponuky
Firma nemá žiadnu pracovnú ponuku.
Páčil sa Vám tento článok? Registrujte sa na odber noviniek E-mailom alebo nás zdieľajte!

Kde nás nájdete

temp image

Zaradenie v kategórii