Vytýčenie stavby - banskobystrický kraj

Vytýčenie stavby predstavuje vlastne vyznačenie jej priestorovej polohy v konkrétnom teréne podľa vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie. Je to činnosť, pri ktorej sa zväčša železnými roxormi vytyčuje obvodové murivo alebo obvod základov. Stavba sa však môže vytyčovať aj priamo stavebnými lavičkami.


Ku korektnému vytýčeniu stavby je potrebné poznať vytyčovacie súradnice. Pre ich výpočet je dôležité:

- osadenie objektu v rámci pozemku
- pôdorys prvého nadzemného podlažia objektu
- určená výšková kóta alebo relatívna výška osadenia napr. od výšky osi príjazdovej komunikácie

Dokumentácia, ktorú získate po vytýčení stavebného objektu a vyznačení stavebnej nuly, sa nazýva Vytýčenie stavebného objektu a je potrebné ho predložiť pri kolaudácii domu.

Vytýčenie stavby, zemné práce

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Základy stavby na jar či na jeseň?

    Základy stavby na jar či na jeseň?

    V zásade platí, že základy stavby sa nesmú betónovať, keď je pôda zamrznutá. Taktiež by mal betón mať dostatok času na dozretie a to minimálne 3 týždne do príchodu silných mrazov.

  •