Vzduchotechnika, rekuperácia a čistenie vzduchu - košický kraj

Čo podniknúť aby bol vzduch vo vašom dome zdravý a  celkom čistý? Prečítajte si o čistení vzduchu, vetraní, klimatizácii a rekuperácii vzduchu, nájdite si vhodný produkt, dodávateľa či realizačnú firmu.
Vzduchotechnika je systém funkčných zariadení a elementov, ktorý zabezpečuje výmenu, teda prívod a odvod vzduchu z interiéru. V danom priestore sa teda mení vzduch na upravený na požadovanú teplotu, vlhkosť a čistotu.

Podľa klasického delenia môžeme rozdeliť vzduchotechniku na tieto celky: vetranie, teplovzdušné vykurovanie, klimatizácia, odsávanie, priemyselná vzduchotechnika

 

Čistenie vzduchu prebieha pomocou čističov, do ktorých je nasávaný vzduch, ktorý je vzápätí prečistený pomocou filtračného systému a ionizačných jednotiek. Moderné čističe zo znečisteného vzduchu eliminujú nielen častice prachu, ale aj baktérie, víry, alergény ako napr. peľ a tiež zápach. Nevyhnutnou súčasťou čističov vzduchu sú aj zvlhčovače.

 

Pod pojmom prirodzené vetranie sa rozumie jednoduché otvorenie okien alebo dverí, ktoré zabezpečí prevetranie miestnosti, alebo je to vetranie pomocou vetracích šachiet. Tento spôsob je však už nevyhovujúci a nedostačujúci. V prípade núteného vetrania zabezpečujú prívod a odvod vzduchu ventilátory. Vďaka prídavným zariadenia je možné privádzaný vzduch v zimnom období napríklad ohrievať a v letnom zase ochladzovať na požadovanú teplotu. Pod kombinovaným vetraním sa rozumie zaistenie výmeny vzduchu pomocou obchoch predchádzajúcich možností.

Čo je rekuperácia?

Rekuperácia je spätné získavanie tepla, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Znamená to, že teplý vzduch nie je bez úžitku odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému vzduchu. Zjednodušene povedané, rekuperácia predstavuje výrazné šetrenie energiami.

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • Adlo
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Pomalá rekuperácia

  Pomalá rekuperácia

  Problémy s vlhkosťou v obytných priestoroch nemusia nutne súvisieť s chybnou horizontálnou izoláciou, ale napríklad aj s bežnou prevádzkou domácnosti (varenie, pranie, sprchovanie a nakoniec i dýchanie).

 • Ako odvetrať kúpeľňu?

  Ako odvetrať kúpeľňu?

  Odvetrávanie miestností, teda aj kúpeľní a WC, možno v zásade rozdeliť na prirodzené a nútené. Najjednoduchším riešením odvodu vlhkosti z kúpeľne je určite prirodzená ventilácia, teda zvyčajne okno, a to buď v stene...

 • Aktívny vetrací systém s rekuperáciou tepla

  Aktívny vetrací systém s rekuperáciou tepla

  Dostatočné vetranie patrí ku každodenným hygienickým návykom rovnako ako čistenie zubov. Donedávna sme v obytných priestoroch boli zvyknutí vetrať otvorenými oknami, štandardom sa však stávajú vetracie systémy. Ako však zabezpečiť kvalitu vnútorného vzduc

 • Hlavné súčasti vetracej rekuperačnej jednotky

  Hlavné súčasti vetracej rekuperačnej jednotky

  Srdcom každej rekuperačnej jednotky je tepelný výmenník; na jeho kvalite závisí jej spoľahlivosť aj energetická efektívnosť. Základný problém u tepelných výmenníkov vzduch-vzduch je relatívne veľký odpor proti prestupu tepla.

 • Rozdelenie rekuperačných vzduchových filtrov

  Rozdelenie rekuperačných vzduchových filtrov

  Prinášame vám prehľad filtrov vhodných pre použitie v rekuperačných jednotkách

 •