Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby? - okres Nitra

Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby? Proti veľkým škodám, ktoré môžu v dlhodobom horizonte znamenať i narušenie statiky stavby.

Ak sa počas užívania stavba objaví problém s jej vlhnutím, budú vás očakávať sanačné práce smerujúce k odstráneniu vlhkosti. V prvom rade budú musieť odborníci nájsť príčinu vlhnutia a potom navrhnúť vhodnú technológiu a tiež najvhodnejšie materiály, ktorými bude možné poruchu odstrániť.

Firmy 1-1 z 1
 

Príčiny vlhnutia spodnej stavby môžu byť totiž rôzne, môže na ňu pôsobiť zrážková alebo vzlínajúca voda. Zrážková voda je vlastne dažďová voda alebo voda zo snehu a do základovej konštrukcie sa dostáva cez nekvalitne vyhotovenú strechu či chybné oplachovanie, alebo cez obvodové murivo.
Vzlínajúca voda sa do základových konštrukcií  dostáva priamo zo zeme, ktorá ich obklopuje a tiež voda, ktorá vzniká kondenzáciou pár a to aj vo vnútri stavby.

Izolácia spodnej stavby

Izolácia spodnej stavby - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Ďalšie izolačné materiály

  Ďalšie izolačné materiály

  Kamenná vlna sa vyrába tavením čadiča. Vzniknuté vlákno je trvanlivé, odolné proti vode a ohňu. Vyrobený polotovar putuje do usadzovacej komory a ďalej do pece, kde sa hmota vplyvom tepla vytvrdí.

 • Výber prvkov drenážneho systému

  Výber prvkov drenážneho systému

  Aby celý systém odvodnenia fungoval s dostatočným efektom, je potrebné ho správne zostaviť zo súčastí, ktoré sú k tomu účelu určené. Je to na prvý pohľad jednoduché, ale napríklad obrátene umiestnená nopová fólia či zle zvolená a nesprávne položená ...

 • Na hydroizolácii sa neoplatí šetriť

  Na hydroizolácii sa neoplatí šetriť

  Pokiaľ chcete, aby si vaša stavba, spoločne s jej jednotlivými časťami, zachovala svoju kvalitu aj dlhé roky po dokončení, rozhodne by ste nemali podceniť proces hydroizolácie.

 • Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácie proti vlhkosti pórovitého prostredia (zemná vlhkosť) sa navrhujú tam, kde sa nevyskytuje stekajúca alebo tlaková (ani zadržaná) voda a okolitá zemina je priepustná.

 • Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Tlaková voda je pre stavby a stavebné konštrukcie veľmi nebezpečným prvkom, ktorý sa nesmie v žiadnom prípade podceňovať. Vytvára v okolí subjektu spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom, na izoláciu všetkými smermi.

 •