Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby? - okres Žarnovica

Proti čomu ochráni izolácia spodnej stavby? Proti veľkým škodám, ktoré môžu v dlhodobom horizonte znamenať i narušenie statiky stavby.

Ak sa počas užívania stavba objaví problém s jej vlhnutím, budú vás očakávať sanačné práce smerujúce k odstráneniu vlhkosti. V prvom rade budú musieť odborníci nájsť príčinu vlhnutia a potom navrhnúť vhodnú technológiu a tiež najvhodnejšie materiály, ktorými bude možné poruchu odstrániť.

 

Príčiny vlhnutia spodnej stavby môžu byť totiž rôzne, môže na ňu pôsobiť zrážková alebo vzlínajúca voda. Zrážková voda je vlastne dažďová voda alebo voda zo snehu a do základovej konštrukcie sa dostáva cez nekvalitne vyhotovenú strechu či chybné oplachovanie, alebo cez obvodové murivo.
Vzlínajúca voda sa do základových konštrukcií  dostáva priamo zo zeme, ktorá ich obklopuje a tiež voda, ktorá vzniká kondenzáciou pár a to aj vo vnútri stavby.

Izolácia spodnej stavby

Izolácia spodnej stavby - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Ďalšie izolačné materiály

  Ďalšie izolačné materiály

  Kamenná vlna sa vyrába tavením čadiča. Vzniknuté vlákno je trvanlivé, odolné proti vode a ohňu. Vyrobený polotovar putuje do usadzovacej komory a ďalej do pece, kde sa hmota vplyvom tepla vytvrdí.

 • Výber prvkov drenážneho systému

  Výber prvkov drenážneho systému

  Aby celý systém odvodnenia fungoval s dostatočným efektom, je potrebné ho správne zostaviť zo súčastí, ktoré sú k tomu účelu určené. Je to na prvý pohľad jednoduché, ale napríklad obrátene umiestnená nopová fólia či zle zvolená a nesprávne položená ...

 • Na hydroizolácii sa neoplatí šetriť

  Na hydroizolácii sa neoplatí šetriť

  Pokiaľ chcete, aby si vaša stavba, spoločne s jej jednotlivými časťami, zachovala svoju kvalitu aj dlhé roky po dokončení, rozhodne by ste nemali podceniť proces hydroizolácie.

 • Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácia stavby proti zemnej vlhkosti

  Izolácie proti vlhkosti pórovitého prostredia (zemná vlhkosť) sa navrhujú tam, kde sa nevyskytuje stekajúca alebo tlaková (ani zadržaná) voda a okolitá zemina je priepustná.

 • Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Tlaková voda je pre stavby a stavebné konštrukcie veľmi nebezpečným prvkom, ktorý sa nesmie v žiadnom prípade podceňovať. Vytvára v okolí subjektu spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom, na izoláciu všetkými smermi.

 •