Čo je stavebná chémia? - prešovský kraj

Stavebná chémia robí stavbu dokonalou...
S produktmi stavebnej chémie
sa stretávame počas celej výstavby rodinného domu, či iných objektov, ale aj pri prestavbe, opravách priestorov, potrubí atď. Používame ich pri povrchových úpravách, vyrovnaní alebo pokládke podlahy, škárovaní a iné.


Medzi výrobky stavebnej chémie patria lepidlá, tmely, malty, opravné malty, penetrácie a napríklad i všetky náterové hmoty a môžu byť určené na vnútorné alebo vonkajšie použitie. Patria k nim napríklad i hydroizolácie, podlahové systémy alebo  prísady do betónov.


Pri výrobkoch stavebnej chémie Ide zväčša o elastické a vodeodolné materiály, ktoré svojimi vlastnosťami ovplyvňujú kvalitu stavby a bez ktorých si realizácie stavebných objektov v súčasnej dobe nedokážeme už ani predstaviť.

Stavebná chémia a lepidlá - Materiály

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • Adlo
  • HUTYX