Energetická hospodárnosť a certifikácia budov - žilinský kraj

V čom vám pomôže poznať energetickú hospodárnosť budov a ako vám môže pomôcť energetická certifikácia?

Od roku 2008 je na Slovensku povinné vykonanie energetickej certifikácie budov, ktorá je informáciou o kvalite energetických vlastností budovy a vypovedá o ich energetickej hospodárnosti. Znamená to, že aj budovy sú zaradené do rôznych energetických tried, tak podobne ako napríklad chladničky a okná.


Takéto triedenie pomôže vlastníkom budovy alebo napríklad záujemcom o kúpu budovy zistiť, koľko bude platiť za energie a zvážiť teda, koľko je za daných energetických podmienok do kúpy investovať.

Energetický certifikát budovy je podmienkou ku kolaudačnému konaniu novopostavenej, ale aj  významne obnovenej budovy.

 

Energetická certifikácia budov je potrebná pri

- pri predaji budovy
- pri prenájme budovy
- pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budov

 

Energetická certifikácia budov sa týka určenia výdavkov za energie potrebné na: vykurovanie, prípravu teplej vody, osvetlenie, vetranie a klimatizáciu.

ČlánkyViac článkov >>

  • Energetická certifikácia budov a energetický certifikát

    Energetická certifikácia budov a energetický certifikát

    Energetická certifikácia budov je vlastne hodnotenie ich energetickej náročnosti, na základe ktorého získa daná nehnuteľnosť certifikát, v ktorom bude potvrdené jej zaradenie do určitej energetickej triedy.

  •