Čo je tlaková voda a ako pred ňou ochrániť stavbu?

 

Čo je tlaková voda a aké sú druhy izolácií proti tlakovej vode?

V prípade, že je rodinný dom alebo iný stavebný objekt zakladaný do nepriepustnej horniny, môže sa v zásypoch okolo objektu hromadiť voda zo zrážok. Po určitej dobe vytvorí súvislú hladinu a začne na stavbu pôsobiť svojim tlakom.

Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode je pomerne komplikovaný proces. Najjednoduchším riešením proti tlakovej vode je kvalitný drenážny systém, ktorý nahromadenú zrážkovú vodu bezpečne odvádza na miesta mimo stavby. V prípade, že takýto systém nebol vybudovaný, môžu ako účinná izolácia proti tlakovej vode poslúžiť modifikované asfaltové pásy alebo fólie, najčastejšie z PVC.
Modifikované asfaltované pásy sa vyrábajú z asfaltu, ku ktorému sa pridávajú vhodné elastoméry alebo plastoméry. Sú tvárne aj pri nízkych teplotách ( pásy s elastomérom sú ohybné až do -25°C) a vyznačujú sa dobrou pružnosťou, čo ovplyvňuje realizáciu detailov a samozrejme, aj kvalitu konečného výsledku.


Pokiaľ projektant rozhodne o izolácii proti tlakovej vode pomocou fólie, musí jej hrúbka byť minimálne 1,5 mm, aby dokázala odolávať náročným podmienkam. Fólie je, v porovnaní s asfaltovými pásmi, možné aplikovať aj na vlhký podklad a ich montáž je rýchlejšia. Pretože však pri montáži hrozí ich poškodenie, je potrebné ich od stavebných konštrukcií oddeľovať použitím separačnej vrstvy geotextílie.

Izolácia proti tlakovej vode - Materiály

Partneri sekcie

 • JF - kurzy BOZP
 • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

 • Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Izolácia stavby proti tlakovej vode

  Tlaková voda je pre stavby a stavebné konštrukcie veľmi nebezpečným prvkom, ktorý sa nesmie v žiadnom prípade podceňovať. Vytvára v okolí subjektu spojitú hladinu a pôsobí na hydroizoláciu hydrostatickým tlakom, na izoláciu všetkými smermi.

 • Vyhnite sa vlhnutiu domov na svahu

  Vyhnite sa vlhnutiu domov na svahu

  Mnohí majitelia domov postavených na alebo do svahu, poznajú problémy spôsobované vodou, ktorá z nich steká. Aj keď dnešné hydroizolačné materiály sú už skutočne kvalitné, máme pre vás jeden typ.

 •