Autorský dozor na stavbe


Rozsah autorského dozoru je určený zmluvne. Pod autorský dozor však nespadá napr. riešenie problémov súvisiacich s cenou alebo termínom výstavby či prevádzkových vzťahov.Akú úlohu má autorský dozor na stavbe?

Partneri sekcie

  • HUTYX