Akú úlohu pri stavbe majú geodet a kartograf?


Jeho práca v kancelárii spočíva vo vedení dokumentácie alebo v spracovaní katastrálnych plánov. Svoje služby vykonáva geodet v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením.

 

Kartograf

Úlohou kartografa je mapovanie rôznych územných celkov a zachytenie povrchu a objektov vymeriavaného celku.
 

Niektoré kartografické a geodetické práce:

- geometrické plány
- geodetické činnosti na pozemkové úpravy
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov
- meranie alebo digitalizácia a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel
- budovanie vytyčovacích sietí
- geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území
a ďalšie.

Partneri sekcie

  • HUTYX