Čo je úlohou projekčnej kancelárie alebo projektanta?

 

Pod projektovú činnosť spadá:
- vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
- vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia
- vypracovanie projektu stavieb, ktorý je potrebný na vydanie stavebného povolenia. Tento projekt musí obsahovať aj statické a dynamické výpočty konštrukcií stavieb

 

Všetky výpočty musia byť vypracované tak, aby boli kontrolovateľné. Pokiaľ konkrétny projektant nie je sám oprávnený k vypracovaniu určitej časti projektu, je povinný prizvať si na vypracovanie častí územnoplánovacích podkladov, návrhu dokumentácie alebo samotného projektu stavby, ďalších oprávnených projektantov.
Táto skutočnosť priviedla projektantov na praktickú myšlienku, spájať sa do väčších kolektívov – projekčných kancelárií, kde majú odborníci možnosť pracovať v jednom tíme, poznať svoje odborné znalosti a kvality a spolu tak zodpovedať za kvalitu kompletnej dokumentácie.
Projektant však nezodpovedá len za vypracovanie stavebného projektu, ale i za jeho realizovateľnosť. Na realizovanej stavbe zároveň vykonáva aj autorský dozor.
 

Projekčná kancelária

 

Projekčná kancelária poskytuje svoje profesionálne služby tak architektom napríklad pri spracovaní projektovej dokumentácie vo všetkých stupňoch, ako aj súkromným osobám.
Pre súkromných stavebníkov ide najmä o služby týkajúce sa technického poradenstva, či zhotovenie trojrozmernej vizualizácie riešenej stavby a podobne.

Partneri sekcie

  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Trendy v architektúre rodinných domov - 1. časť

    Trendy v architektúre rodinných domov - 1. časť

    Parketová dlážka a biele steny nechávajú veľa možností pri zariaďovaní interiéru nábytkom a doplnkami. Trendom sa stávajú hladké omietky alebo biele tapety. Farebné tapety sú viac menej zatláčané do úzadia, aby neodťahovali pozornosť od štýlu nábytku.

  •