Hľadáte stavebný dozor?


Stavebný dozor dozerá aj na korektnú inštaláciu a prevádzku technického vybavenia stavby, na správne uloženie stavebných zariadení a sleduje vedenie stavebného denníka.
Zodpovedá tiež za dodržanie všetkých rozhodnutí a podmienok, ktoré boli vydané v súvislosti s povolením na uskutočnenie stavby.
Jeho úlohou je tiež zabezpečenie odstránenia chýb a nedostatkov, ktoré zistí pri výkone svojej práce.

Partneri sekcie

  • HUTYX

ČlánkyViac článkov >>

  • Stavebný dozor

    Stavebný dozor

    Ak chcete vo vašom novom dome skutočne pokojne spávať, potrebujete, aby počas jeho výstavby na jednotlivé pracovné úkony a technologické postupy, dozerala kvalifikovaná osoba – stavebný dozor.

  •