Čo je stavebná chémia?


Medzi výrobky stavebnej chémie patria lepidlá, tmely, malty, opravné malty, penetrácie a napríklad i všetky náterové hmoty a môžu byť určené na vnútorné alebo vonkajšie použitie. Patria k nim napríklad i hydroizolácie, podlahové systémy alebo  prísady do betónov.


Pri výrobkoch stavebnej chémie Ide zväčša o elastické a vodeodolné materiály, ktoré svojimi vlastnosťami ovplyvňujú kvalitu stavby a bez ktorých si realizácie stavebných objektov v súčasnej dobe nedokážeme už ani predstaviť.

Stavebná chémia a lepidlá - Materiály

Partneri sekcie

  • JF - kurzy BOZP
  • Adlo
  • HUTYX