Ing. Hofer, Strešné materiály a propán - bután, Bratislava

250107