Požiarne brány Adves

Požiarne brány_Adves.jpgPožiarne brány Adves
Špeciálne typy konštrukcií brán so zvýšenou odolnosťou proti ohňu a vysokým teplotám. Za úlohu majú zabraňovať vplyvu ohňa požiaru na osoby opúšťajúce objekt po chránených únikových cestách.

Pozn.: Problematika požiarnych uzáverov chrániacích únikové cesty je veľmi dôležitým prvkom pri realizácii stavieb a musí sa vždy riadiť schváleným projektom požiarenej ochrany objektu!

Oblasť použitia:
- vo vymurovaných otvoroch a oceľových konštrukciách,
- oddeľovanie požiarnych úsekov,
- chránenie únikových ciest.

Vzhľad a vlastnosti brán:
- bránové krídlo a jeho vzhľad je dané jednotlivými typmi požiarnych brán a ich vyhotovením,
- vlastnosti sú limitované konštrukčným riešením, ktoré sa navrhuje pre každé jednotlivé použitie brány osobitne,
- požiarne odolnosti sú závislé na jednotlivom konštrukčnom riešení jednotlivými typmi požiarnych brán, ich vyhotovením a požiadavkami investora,
- povrchová úprava podľa konštrukcie: žiarovo pozinkovaný povrch, základný náter, z palety RAL, vrátane nerezového povrchu (kartáčovaný, matový, leštený)

Varianty typov a popis:
Krídlové, otočné - jedno alebo dvojkrídlové oceľové brány a dvere zatvárané vždy do zárubne (nie lietačky). Vybavené sú zatváračmi, radičmi krídiel a prídržnými elektromagnetmi. Bežné požiarne uzávery, ručne ovládané.
Posuvné - jednokrídlové, dvojkrídlové alebo teleskopické oceľové brány pre uzatváranie väčších otvorov medzi požiarnymi úsekmi. Vybavené sú gravitačnými zatváračmi, prídržnými elektromagnetmi a tlmičmi dorazu. Požiarne uzávery ručne alebo motoricky ovládané.
Výsuvné - bránové oceľové krídlo sa vysúva nad otvor. Technicky náročné prevedenie. Vybavené vyvažovacími pružinami, ovládané motoricky.
Sekcionálne - bránové krídlo je tvorené zo sekcií zasúvaných do nadpražia pod strop. Technicky náročné prevedenie. Vybavené vyvažovacími pružinami, ovládané motoricky.
Rolovacie - bežné rolovacie brány so špeciálnym bránovým krídlom a zárubňovými vodítkami. Bránové krídlo je tvorené špeciálnymi lamelami, ktoré sú natáčané do nábalu rolky nad otvor. Ovládané mechanicky motorom.
Roletové - bránové krídlo je tvorené špeciálnou niekoľkovrstvovou tkaninou, odolnou vysokým teplotám. Roleta sa nabaluje do nábalu do nadpražia. Na rozdiel od ostatných požiarnych uzáverov je tento roletový požiarny uzáver stále v otvorenom stave a zatvára sa len v prípade požiaru na signál EPS, alebo požiarnych a dymových hlásičov! Nieje možné ho použiť pre uzavretie objektu, alebo ako protiprievanový uzáver. Preto sa často kombinuje so štandardnou bránou napr. sekčnou, mrežou alebo rýchlobežnou PVC bránou.

Ovládanie brán:
- ručne,
- mechanicky pomocou motora s eletronickým riadením.

Príslušenstvo požiarnych brán:
- možnosť integrovaných krídlových dverí,
- dverné zatvárače,
- dymové a požiarne hlásiče,
- prídržné elektromagnety, atď.

Výrobca ADVES, automatické dverové systémy, garážové brány Trenčín

Adresa:Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
Telefón:32 6581 941, 32 6581 942
E-mail:trencin@adves.sk
www:www.adves.sk
Ostatné kontakty:www.adves.sk/kontakt.php

Fotogaléria

Mapa