Sekcionálne priemyselné brány ADVES 42

Sekcionálne priemyselné brány ADVES 42Sekcionálne priemyselné brány ADVES 42

Veľmi spoľahlivá konštrukcia s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Najpoužívanejší typ brán pre uzatváranie priemyselných objektov.


Oblasť použitia:
- sekcionálne garážové a priemyselné brány ADVES–42 sú oceľové alebo hliníkové, určené pre výplň stavebných otvorov do priemyselných objektov a garáží,
- ručné alebo mechanické ovládanie motorom,
- vo vymurovaných otvoroch alebo oceľových konštrukciách.


Bránové krídlo typu ADVES–42 T
- izolačné sekcie z oceľového plechu hrúbky 0,55 mm vypenené polyuretánom,
- koeficient tepelnej izolácie 0,580W/m2K,
- zvukový útlm 25dB,
- štandardná farba je RAL 9016, 25µm vonkajšia vrstva,
- štandardná farba je RAL 9002, 10µm vnútorná vrstva,
- farby a príslušenstvo,
- presklenie.

Bránové krídlo typu ADVES–42 P AL sekcie
- sekcie z AL rámov, z AL pretláčaných profilov s výplňou,
- sekcie je možné kombinovať s oceľovými sekciami typu ADVES–42,
- štandardná povrchová úprava sekcie je základný prírodný Elox,
- paleta farieb RAL.

Tesnenie:
- brány sú vybavené pryžovými tesneniami medzi bránovým krídlom a vodiacimi koľajnicami, nadpražím, podlahou i medzi jednotlivými sekciami


Kovanie:
- vodiace koľajnice nástenné a stropné z pozinkovanej ocele 1,3mm, spájané lisovanými spojmi nepoškodzujúcimi zinkovú povrchovú ochranu,
- lisované spoje systémom Tox Prestotechnik na originálnom lisovacom stroji a originálnymi nástrojmi,
- pozinkovaný hriadeľ vedený v ložiskách,
- pozinkované pružiny vyvažujúce váhu krídla brány a poistky prasknutia pružín,
- navíjacie lanové bubny a laná s konzolami na spodnej lamele krídla brány.

Druhy kovaní:
- B 450 štandardné - pre nadpražie 450mm,
- B 450 šikmé - pre nadpražie 450mm a šikmú strechu do 45 stupňov,
- B 250 znížené - pre veľmi nízke nadpražie so zadnými pružinami,
- B 250 znížené šikmé - pre veľmi nízke nadpražie a šikmú strechu do 45 stupňov,
- B 350 zvýšené - pre výšku nadpražia 300 až 900mm,
- B 350 zvýšené - pre výšku nadpražia viac ako 900mm,
- B 350 zvýšené šikmé - pre zvýšené nadpražie a šikmú strechu do 45 stupňov,
- B 550 vertikálne - pre zvislé kovanie na stene,
B 550 vertikálne so stredovými pružinami.

Výrobca ADVES, automatické dverové systémy, garážové brány Trenčín

Adresa:Zlatovská 27, 911 05 Trenčín
Telefón:32 6581 941, 32 6581 942
E-mail:trencin@adves.sk
www:www.adves.sk
Ostatné kontakty:www.adves.sk/kontakt.php

Mapa