Aktívny bleskozvod Active 1D

1.jpgVČASNÁ EMISIA VÝBOJA
PRINCÍP A FUNGOVANIE

Iniciačný predstih bleskozvodu ACTIV 1D sa dosahuje pomocou zariadenia nazývaného „impulzné zariadenie“. Jeho princíp spočíva v zadržiavaní elektrostatickej energie prítomnej v atmosfére pri príchode búrkového mraku a v uvoľnení iniciácie vzostupného výboja v pravý čas. Integrovaný senzor , merajúci hodnotu elektrického poľa uvedie počas búrkovej aktivity do činnosti impulzné zariadenie pre včasnú emisiu výboja. Zároveň vyvolá otočenie polarity hlavy bleskozvodu, čím vytvorí
náhle zosilnenie elektrického poľa na jeho vrchole.
VLASTNOSTI BLESKOZVODU ACTIVE 1D

spracováva energetickú informáciu zo svojho okolia,
autonómny a čistý zdroj energie: atmosférické elektrické pole,
zohľadňuje polaritu mraku,
polomer krivky hlavy je optimalizovaný, aby obmedzoval korónový efekt a zabezpečoval iniciačné zariadenie,
záruka funkčnosti pri akýchkoľvek atmosférických podmienkach,
vysoká odolnosť voči korózií vďaka 100% prevedeniu z nehrdzavejúcej ocele kvality 304 L

OCHRANNÝ PRIESTOR BLESKOZVODU ACTIVE 1D

Bleskozvod Active 1D so skorou emisiou výboja bol testovaný v laboratórnych podmienkach v súlade so štandardným protokolom NF C 17-102.

Tieto testy stanovili iniciačný predstih 12 µs v porovnaní s jednoduchým bleskozvodom.
LEPŠIA OCHRANA PRIESTORU

Oblasti ochrany ACTIVE 1D uvedené nižšie sú definované pre tri úrovne ochrany Np (od I po III) v závislosti od výšky h medzi vrcholom bleskozvodu a najvyšším bodom chránenej konštrukcie.

∆T: iniciačný predstih pre Active 1D, ∆T = 12µs,

Np: stupeň ochrany pre rôzne úrovne ochrany (I až III) stanovené vyhodnotením rizika blesku.
h(m) výška medzi vrcholom bleskozvodu a najvyšším bodom chránenej konštrukcie.

Výrobca ZIN, bleskozvody, žiarové zinkovanie, Hronský Beňadik

Adresa:Mýtne námestie 464, 966 53 Hronský Beňadik okres Žarnovica
Telefón:45 6893 216, 45 6893 320
Kontaktná osoba:Ing. Majtánová
E-mail:zinkovo@stonline.sk
www:www.zinkovo.sk
Ostatné kontakty:www.zinkovo.sk/kontakt/

Fotogaléria

Mapa