Podkladové pásy Armourbase a úžľabia Armourvalley

IKO_Armourbase Pro.jpgNa ochranu Vášho strešného bednenia IKO doporučuje použiť podkladový pás, oplechovanie pri odkvape a na štítoch a do úžľabí použiť podkladový úžľabný pás.

Podkladové pásy:
IKO ponúka rozmanitý sortiment podkladových pásov: použitie asfaltových podkladových pásov zabezpečuje poistnú hydroizoláciu Vašej strechy.

Výhody:
• Zabezpečujú extra ochranu za každých okolností
• Ochraňujú strešný matriál pred vetrom hnaným dažďom a pred
ľadovými bariérami
• Zabraňujú vniknutiu prachu

• Armourbase 15 (35 kg - 20 m dĺžka - 1,5mm hrúbka- 25 roliek/paleta)

• Armourbase Pro (8,1 kg - 30 m dĺžka - 0,5mm hrúbka - 40 roliek/paleta)

• Armourbase STICK (13,5 kg - 20 m dĺžka x 1 m - 0,5mm hrúbka - 40 roliek/paleta)

• Armourbase ECO (19 kg - 50 m dĺžka x 1 m - 0,65mm hrúbka - 20 roliek/paleta)

Úžľabia:
IKO ponúka APP modifikované úžľabné pásy v rovnakých farebných odtieňoch ako IKO šindle pre pokrytie úžľabí alebo pre plochy striech so sklonom menším ako 15°.

• Armourvalley (38 kg - 7,5 m dĺžka - 4,5mm hrúbka - 25 roliek/paleta)

Výrobca IKO Slovakia, s.r.o.

Adresa:Kaplinské pole 16, 90501 Senica
Telefón:034/6983 111
E-mail:senica@iko.eu
www:www.iko.sk

Fotogaléria

Mapa