Prírodné drvené kamenivo – dolomit (Lom Kôcová - Šalková)

Prírodné drvené kamenivo – dolomit

Použitie:

-    do malty, asfaltových a betónových zmesí
-    na povrchové vrstvy, podkladové vrstvy v inžinierskom staviteľstve
-    na výstavbu ciest
-    na drobné betónové a kamenárske výrobky
-    drenáže, zásypy inžinierskych sietí
-    zimné posypy ciest, chemický priemysel


Fotogaléria

Mapa