Keramické predpäté preklady Leier

Tehla – trvalá hodnota
Keramická tehla patrí medzi prvé známe stavebné výrobky, ktoré si ľudia začali sami vyrábať. Svojou trvanlivosťou a odolnosťou voči poveternostným vplyvom zabezpečuje dlhú životnosť stavby a tým aj zvyšuje jej hodnotu. Vďaka svojim výborným vlastnostiam aj v súčasnosti patrí medzi najžiadanejšie stavebné materiály.


Výhody tehly:
• ideálna tepelná ochrana
• vyvážená tepelná stabilita
• prirodzená priestorová klíma
• pozitívny vplyv na zdravie
• optimálna difúzna priepustnosť
• odolnosť voči vode a vlhkosti
• odolnosť voči hnilobe, plesniam, škodcom a chemickým vplyvom
• vynikajúce akustické vlastnosti a ochrana proti hluku
• vysoká miera požiarnej odolnosti
• pevnosť, stálosť a bezpečnosť
• flexibilita stavebného a architektonického konceptu
• rýchla a úsporná výstavba
• dlhodobá životnosť a uchovanie hodnoty nehnuteľnosti
• pozitívne ekologické vlastnosti

 

Výhodami murovacieho systému Leier sú presnosť a rýchlosť práce, výborný podklad pre omietky, úspora energie pre vykurovanie a príjemná mikroklíma.


Keramické predpäté preklady MDA
Používajú sa na zhotovenie nosných nadotvorových prekladov vo vnútorných nosných a obvodových stenách.

Keramické predpäté preklady MDVA
Používajú sa na zhotovenie prekladov v priečkach.

Keramické predpäté preklady MDE
Ich výška je identická s výškou murovacích tvaroviek. Používajú sa na zhotovenie nosných nadotvorových prekladov v nosných a obvodových stenách.

Keramické predpäté preklady STRONG
Predpätý preklad so šírkou 11,5 cm a výškou 7,1 cm s keramickým plášťom na preklenutie okenných a dverných otvorov. Na montáž prekladov STRONG nie je potrebná žiadna zdvíhacia technika, čo výrazne urýchľuje montáž. Časť nad osadeným prekladom musí byť zamurovaná alebo vyliata betónom.


Mapa