Nákladné výťahy


Nákladné výťahy - Materiály

Články

Stavebné výťahy

Stavebné výťahy slúžia na prepravu materiálu a osôb. Patria k dôležitým zariadeniam používaným pri stavbách a rekonštrukciách. Podľa spôsobu použitia sa stavebné výťahy delia na nákladné a osobno - nákladné.

Stavebné výťahy