Schodolezy


Schodolezy - Materiály

Články

Schodiskový (sedačkový) výťah

Schodiskové výťahy patria k špeciálnym zdvíhacím zariadeniam a ich úlohou je uľahčiť život všetkým, ktorí majú problémy so zdolávaním schodov v dôsledku telesného postihnutia, choroby, vysokého veku či po úraze.

Schodiskový (sedačkový) výťah