Vápennopieskové tehly SENDWIX

Vápennopieskové tehly (VPC) sa dajú použíť pre obvodové aj vnútorné murivo. V interiéry sa dá použiť jak pre nosné, tak výplňové deliace steny a to predovšetkým pre svoju pevnosť v tlaku a zvukovo izolačné vlastnosti. Tento typ materiálu úspešne používali už starí Gréci a to predovšetkým pre jeho technické a dekoratívne vlastnosti. Pre hore uvedené vlastnosti sú VPC ideálnym materiálom taktiež pre murovanie tepelno izolačných viacvrstvových obvodových stien. Preto je spoločnosť KM BETA autorom prvého certifikovaného systému murovaných sendvičových konštrukcií na domácom trhu, ktorý nesie obchodnú značku SENDWIX.

V exteriéry je možné vápennopieskové tehly použíť napr. na stavbu plotov, múrov, klenieb, komínov a kozubových telies. Zvláštne postavenie v našej ponuke majú vápennopieskové obkladové pásiky, ktoré sa používajú pre dekoratívne obklady stien z rôznych materiálov.

Vápennopieskové tehly a obkladové pásiky použité v exteriéri odporúčame opatriť hydrofobizačným náterom z ponuky KM BETA.

Výrobca KM BETA, spol. s r.o.

Adresa:Dolná 861/18, 96901 Banská Štiavnica
Telefón:045/2909 008
E-mail:info@km-beta.sk
www:http://www.kmbeta.sk

Mapa