Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozby

Požiarna bezpečnosť v bytových domoch a skryté hrozbyPožiarna bezpečnosť je jedným zo základných požiadaviek kladených na stavbu, respektíve na jej zhotovenie či rekonštrukciu. Pod pojmom požiarna bezpečnosť stavby je nutné si predstaviť súbor faktorov, ktorých výsledkom   je bezpečnosť osôb, a ďalej prevedenie stavebných konštrukcií vrátane technických a technologických zariadení objektu vzdorujúcich ohňu po dobu určenú v závislosti na požiarnom riziku. Veľmi často sa stávame svedkami požiarov ako v novo zriaďovaných objektoch, tak prevažne v bytových objektoch, ktoré boli realizované v minulosti. Bohužiaľ v posledných rokoch bol v SR pri požiaroch v objektoch pre bývanie usmrtený veľký počet osôb. Pri mnohých bytových požiaroch sú evidované následky na zdraví alebo priamo úmrtie osôb.

 

Táto skutočnosť by mala byť varovaním pred podceňovaním požiarnej ochrany v objektoch bytových domov. Situácia by pritom mohla byť oveľa lepšia, ak by boli dodržané aspoň základné stavebno-technické opatrenia požiarnej bezpečnosti, ktoré sú súčasťou prebiehajúcej regenerácie bytových domov.

 

Je nutné si uvedomiť, že práve zlý technický stav objektov, ktorých výstavba prebiehala v minulých dobách podľa vtedajších predpisov, predstavuje skryté riziká. Veľkým problémom sú pôvodné inštalačné šachty, kde nie sú vyriešené prestupy jednotlivých inštalácií a nemožno ich považovať za samostatné požiarne úseky (tj. horľavé predsteny bytového jadra s nepožiarnymi revíznymi otvormi pod.). Takto nevyhovujúce inštalačné šachty sú z hľadiska požiarnej bezpečnosti jednou z najväčších hrozieb pri vzniku a šírení požiaru, lebo tu funguje komínový efekt. Teda ak oheň túto šachtu zachváti, je veľmi pravdepodobné, že sa týmto priestorom rozšíri v krátkom časovom úseku do celého objektu.

 

Predovšetkým zle vykonané prestupy deliacimi konštrukciami sú pri požiaroch miestami, kadiaľ sa šíria prejavy požiaru - dym, splodiny horenia a teplo. Dym a splodiny horenia sú prejavy požiarov, ktoré majú najväčší podiel na počte usmrtených osôb pri požiaroch.Ako príklad možno uviesť prenikaniu dymu okolo potrubí (predovšetkým kanalizačných), káblových trás a podobne. Zákernosť týchto miest vo vzťahu k ohrozeniu života osôb predstavuje fakt, že k usmrteniu týchto ľudí dochádza v miestach, kde vlastný priebeh horenia vôbec nie je...

 

Staré pôvodné elektrorozvody z hliníka sú neviditeľnou hrozbou. Jedná sa prevažne o rozvody ukryté v horľavých umakartových jadrách alebo v rozvádzačoch umiestnených na spoločných chodbách v objekte. Riziko hrozí všade, kde je použitá elektroinštalácia s vodičmi s hliníkovou žilou, ktorá sa v priebehu času v spojoch uvoľňuje. Ak cez uvoľnený spoj preteká prúd, miesto sa nahrieva, postupne sa naruší izolácia a to môže viesť ku skratu a zapáleniu materiálu.

 

Pri celkovej výmene obvodového plášťa u bytových (prevažne panelových) domov riešených podľa typových podkladov sa často zabúda na správne riešenie rozhraní požiarnych úsekov. Často sú zle riešené výmeny medziokenných vložiek nevhodnou technológiou alebo samotnou voľbou vlastnej konštrukcie; nie sú dodržiavané požiadavky normy. Tiež nedodržanie minimálnej šírky požiarnych pásov vedie pri požiari k preskočeniu ohňa do ďalšej bytovej jednotky.

 

Existujúci hydrantový systém bytových domov je často obmedzený funkčné. Vo väčšine prípadov chýba vlastné vyzbrojenie hydrantu alebo je hydrant uzamknutý a tým je v prípade požiaru znemožnený rýchly a účinný zásah.

 

Únikové priestory častokrát absentujú.Tieto spoločné priestory sú v niektorých prípadoch čiastočne zastavané vybavením, ktoré sa "do bytu nezmestilo", a tým je jednak zmenšená vlastná úniková cesta a jednak je v nej umiestnený prípadný zdroj horenia (požiarne zaťaženie). V snahe zabrániť kriminalite a ochrániť osobné veci vo vnútri objektu sa veľmi často vstupné dvere opatrujú zvnútra zabezpečovacím systémom (mreže, guľa a pod.). Práve tento systém v prípade požiaru bráni rýchlej evakuácii osôb.

 

 

Mohlo by vás tiež zaujímať:

 

Druhy a spôsoby prirodzeného vetrania

 

Alternatívne spôsoby chladenia

 

Ďalšie články na tému Bezpečnostné systémy

 

 

3.1.2017© WEBY GROUP

Publikovanie a ďalšie šírenie článkov zo zdrojov internetového portálu Stavebník.sk, alebo ich jednotlivých častí, je bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Weby Group s.r.o zakázané. V prípade, že máte o ďalšie šírenie článkov záujem, nás kontaktujte na adrese stavebnik@stavebnik.sk

 

Foto: rostandart.ru

Autor: Ivan Nôta