Premena polorozpadnutej stodoly na biliardovú sálu

700525