Tržby stavebných firiem sa v roku 2018 navýšia

Tržby stavebných firiem sa v roku 2018 navýšia o 7,3 percenta, zvyšovať sa však tiež budú ceny stavebných prác a stavebných materiálov

Rast tržieb stavebných spoločností sa bude v tomto roku pohybovať na úrovni 7,3 percenta. Dariť sa, pritom, bude predovšetkým pozemnému staviteľstvu. Polovica stavebných firiem v súčasnej dobe plánuje zdražiť svoje práce v priemere o 7 percent. Vo svojich rozpočtoch, pritom, riaditelia stavebných spoločností počítajú i s rastom cien stavebných materiálov o 8 percent. Kapacity stavebných firiem sú, aktuálne, vyťažené na 84 percent, čo je pre zimné mesiace rekordný stav. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

 

Tržby slovenských stavebných spoločností porastú rýchlejšie než výkon stavebného sektora. V tomto roku predikujú riaditelia stavebných spoločností nárast tržieb v priemere o 7,3 %. Dariť sa bude predovšetkým pozemnému staviteľstvu, ktoré očakáva rast tržieb na úrovni 8,7 %. Pesimistické sú, naopak, vo svojich predpovediach pre rok 2018 spoločnosti zamerané na inžiniersku výstavbu, ich riaditelia hovoria o zvýšení tržieb o 2,9 %. Rast tržieb bude pokračovať aj v roku 2019, dôjde však k jeho spomaleniu na 4,4 %. Aj v dlhodobom horizonte sú optimistickejšie firmy špecializované na pozemné staviteľstvo, ktoré predpovedajú navýšenie tržieb o 5,2 %. Veľmi opatrné sú, opäť, spoločnosti pôsobiace v inžinierskom staviteľstve (rast 2,6 %), avšak, pridávajú sa k nim tiež veľké stavebné spoločnosti, ktoré dokonca hovoria o kladnej stagnácii rastu tržieb na úrovni 0,8 %.

 

„Očakávam pokračovanie trendu mierneho poklesu tržieb, v porovnaní s rokom 2017, hlavne z dôvodu nepripravenosti nových úsekov diaľnic, ciest a železníc. Napriek vedomosti o tom, že na nové diaľnice a rýchlostné komunikácie už nemáme prostriedky z EÚ, neriešime ich financovanie v budúcnosti, čo je alarmujúce. Vývoj stavebníctva v roku 2018 by mohla ovplyvniť intenzívnejšia realizácia projektu PPP D4/R7, ale stále nie je zrejmé, či zahraničné stavebné konzorcium dokáže a či vôbec chce urýchliť začatie prác na úsekoch D4 a R7,“ rozoberá situáciu Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a. s.

 

 

Tržby stavebných firiem sa v roku 2018 navýšia o 7,3 percenta

 

Polovica (50 %) stavebných spoločností plánuje v roku 2018 navyšovať ceny svojich prác, pričom, tieto spoločnosti zvýšia svoje ceny v priemere o 7 %. Druhá polovica riaditeľov stavebných spoločností ponechá ceny svojich prác na rovnakej úrovni ako doposiaľ. O zlacnení svojich prác aktuálne neuvažuje ani jedna z opýtaných stavebných spoločností. Situácia je odlišná hlavne u veľkých firiem, ktoré avizujú zdraženie prác iba na úrovni 4 %.

 

"Očakávané zdražovanie stavebných prác v sebe kombinuje, okrem rastu cien stavebných materiálov a mzdových nákladov, tiež kritický nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. Sledujeme teraz, naviac, vysoké vyťaženie kapacít stavebných spoločností, pričom ich rozširovanie bude pre firmy veľmi problematické. Rast cien stavebných prác preto bude mať, s najväčšou pravdepodobnosťou, dlhodobý charakter," hovorí Martin Videczký, riaditeľ SVB, Veletrhy Brno, a. s. Súhlasí s ním Marián Hybler, obchodný riaditeľ, REMESLO stav, s. r. o. „Nakoľko nám rastú vstupy na úrovni rastu ceny materiálov, energií a ceny práce, aj naše ceny budú korešpondovať s týmto vývojom.“

 

S rastom cien stavebných materiálov počítajú vo svojich rozpočtoch pre rok 2018 tri štvrtiny (75 %) stavebných firiem. Riaditelia stavebných spoločností, pritom, očakávajú nárast cien stavebných materiálov v priemere o 8 %. Aj keď je o zdražení stavebnín presvedčených viac (90 %) veľkých stavebných firiem, predpokladajú nárast ich cien iba na polovičnej úrovni (4 %).

 

„Pokiaľ očakávame rast ekonomiky a HDP v tomto roku, tak možno predpokladať  aj rast cien stavebných materiálov. Ale vývoj cien hlavne závisí od dopytu a ponuky. Pokiaľ obstarávateľ v zmluvných podmienkach umožňuje valorizáciu cien, tak by sa to na marži nemalo odzrkadliť. Pokiaľ valorizáciu zmluvné podmienky neumožňujú, tak sa zhotoviteľ bude musieť s týmto vysporiadať,“ hovorí Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK s. r. o. Svoj pohľad pridáva tiež Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s. „S rastom cien našich produktov počítame vzhľadom na dramatický medziročný nárast cien čierneho uhlia ako aj značný nárast cien energií. Na Slovensku naďalej pretrváva vplyv vysokých cien regulovanej zložky elektrickej energie.

 

Nárast cien produktov nekryje zvýšenú nákladovosť výroby stavebných materiálov.“ Podobný názor má Michal Fickuliak, marketing manager, Saint-Gobain Construction Products, Divízia Weber – Terranova. „Momentálne je nemožné prijať, na akúkoľvek otvorenú pracovnú pozíciu, kvalifikovaného pracovníka za rovnaký  plat, ktorý bol štandardom dva roky dozadu. Nárast miezd na Slovensku je citeľný vo všetkých odvetviach. Taktiež nárast cien energií sa nezastavil v roku 2016 a prudko rástol aj v roku 2017. Nemalé navýšenie cien sme zaznamenali aj pri niektorých vstupných surovinách. Zo spomínaných dôvodov nebudeme schopní ďalej držať naše ceny na úrovni roku 2017. Pri väčšine produktov počítame s navýšením cien na úrovni 2 – 3 %.“

 

V zimných mesiacoch dosiahlo vyťaženie kapacít stavebných spoločností rekordných 84 %. Stavebné spoločnosti zamerané na pozemné staviteľstvo sú vyťažené ešte o jeden percentný bod viac, inžinierske spoločnosti, naopak, disponujú väčšou rezervou a kapacitne sú vyťažené na 79 %. Viac než polovica (55 %) riaditeľov stavebných spoločností, potom, plánuje v roku 2018 ponechať rozsah svojich kapacít na rovnakej úrovni ako v minulom roku. Navýšenie kapacít plánuje 41 % stavebných spoločností, a to v priemere o 23 %.

 

 

Tržby stavebných firiem sa v roku 2018 navýšia o 7,3 percenta

 

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q1/2018 bude publikovaná už čoskoro

na www.ceec.eu

 

Top ponuky firiem

Viac ponúk

Ponuka práce

Viac ponúk

Inzercia

Viac inzerátov

Kalendár podujatí

Kategória

Výstavy, veľtrhy
Kurzy, školenia, semináre
Sympóziá
Iné

Lokalita - kraj

banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský