Výkon slovenského stavebníctva sa v tomto roku zvýši

Výkon sa v tomto roku zvýši v priemere o 5,9 percenta, tržby stavebných firiem porastú porovnateľným tempom

Výkon slovenského stavebníctva sa v tomto roku zvýši v priemere o 5,9 percenta, tržby stavebných firiem porastú porovnateľným tempom

 

Slovenské stavebníctvo vzrastie v roku 2018 o 5,9 percenta, pričom, pozitívny vývoj by mal sektor udržať aj v roku 2019, v ktorom dôjde k spomaleniu tempa rastu na 3,8 percenta. Stavebné spoločnosti majú, v súčasnej dobe, vyťažených 93 percent svojich kapacít, zákazky majú, potom, zazmluvnené v priemere na 9 mesiacov dopredu. Tržby tento rok porastú porovnateľným tempom ako výkon sektora, a to o 5,3 percenta. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2018 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou, a. s., Ladce.

 

Výkon slovenského stavebného sektora sa, podľa riaditeľov stavebných spoločností, v tomto roku zvýši v priemere o 5,9 percenta. Mierne optimistickejšie sú, pritom, v odhadoch malé a stredné firmy (rast 6,1 percenta), pesimistickejšie sú, naopak, veľké stavebné spoločnosti, ktoré predikujú navýšenie výkonu o 4,8 percenta. Rast bude pokračovať tiež v roku 2019, v ktorom dôjde k jeho spomaleniu v priemere na úroveň 3,8 percenta.

 

„Okrem mediálne veľmi ostro sledovaných posunov na výstavbe dvoch kľúčových tunelov na D1, teda Čebrať a Višňové, sa nám podarilo doriešiť aj problémy s chýbajúcim procesom EIA na juhozápadnom obchvate Prešova, kde sa tiež už naplno rozbehla výstavba. Veľkú radosť mi robí výstavba obchvatu Košíc, ktorá ide veľmi dobrým tempom a pokračuje aj výstavba na Kysuciach. Kľúčové však z môjho pohľadu boli iné zmeny. Avizovali sme, že rok 2018 bude rokom súťaží. A dodržali sme to. Rozbehli sa súťaže na dokumentáciu desiatok kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest naprieč celým Slovenskom. Ich dokončenie je základným predpokladom pre budúcu výstavbu, aj trh sa teda vie lepšie orientovať, keď vidí, na čo všetko sa postupne pripravujeme“ uvádza Árpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Svoj pohľad tiež pridáva Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY, s. r. o. „Súčasnú pozitívnu situáciu v stavebníctve treba využiť predovšetkým na zvyšovanie kvalitatívnych parametrov. Od toho, či sa to podarí, závisí aj budúcnosť slovenského stavebníctva. Zrejme príde k určitému výkyvu. Otázka je, či to bude dlhodobý trend, alebo pôjde len o krátkodobý efekt.“ „Zmenu každopádne očakávame. Vplyv na umiestňovanie našej produkcie bude mať aj zmena lokalizácie sústredených stavebných činností. Dopad, ktorý dnes nevieme odhadnúť, je vplyv zvýšených výrobných nákladov stavebných materiálov a tým aj predajných cien,“ dodáva Anton Barcík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s.

 

graf.JPG

 

Riaditelia stavebných spoločností majú, v súčasnej dobe, zaistené zákazky na 9 mesiacov dopredu. Lepšie si, v tomto ohľade, vedú firmy zamerané na inžinierske stavby a veľké firmy, ktoré majú zásobník práce zaplnený na 11, respektíve 12 mesiacov. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka sa jedná o rovnaký počet pre 56 percent spoločností, o vyššom počte mesiacov, potom, hovorí 27 percent riaditeľov. Viac než dve pätiny (44 percent) stavebných firiem by však prijalo zákazku aj v situácii, kedy by na jej spracovanie nemali dostatok kapacít. U firiem zameraných na inžinierske stavby, potom, ide dokonca o 53 percent opýtaných.

 

„Ak pri odhade výkonov, ktoré by sa mali prestavať v roku 2019 na rozpracovaných stavbách dopravnej infraštruktúry, pripočítame výkony z projektov, ktoré v tomto čase obstarávateľ vyhodnocuje a plánuje spustiť výstavbu v roku 2019, tak nasledujúci rok bude zaťažkávacou skúškou stavebných firiem, dodávateľov materiálu a služieb. Ak k tomu pripočítame výkony pozemného staviteľstva, opravy mostov a ciest II. a III. triedy a výstavbu ČOV a kanalizácií, tak odhad výkonov v roku 2019 ešte vzrastie. Pri výkonoch v tomto roku už stavebné firmy pociťujú nedostatok kapacít, čo sa v nasledujúcom roku ešte viac prejaví a stavebné spoločnosti, dodávatelia materiálu a mechanizmov sa budú musieť vysporiadať s týmto stavom,“ komentuje situáciu Miroslav Beka, riaditeľ, HOCHTIEF SK s. r. o.

 

graf2.JPG

 

Tržby stavebných spoločností porastú v tomto roku podobným tempom ako výkon sektora. V roku 2018 očakávajú riaditelia nárast tržieb v priemere o 5,3 percenta, pričom, o poznanie optimistickejšie sú v tomto ohľade veľké firmy (rast 6,7 percenta). Opatrné sú, naopak, v predikciách spoločnosti zamerané na inžinierske stavby, ktoré odhadujú nárast tržieb o 4,5 percenta.  V budúcom roku, potom, dôjde k ďalšiemu nárastu tržieb stavebných spoločností v priemere o 3,9 percenta.

 

„Už v tomto roku vidíme mierny pokles tržieb, v porovnaní s rokom 2017, pričom, v roku 2019 očakávam výraznejší prepad. Pokračuje pomalá príprava nových úsekov diaľnic, ciest a železníc z dôvodov zložitejšej prípravy a chýbajúcich profesionálnych kapacít na prípravu. Nie sú vyčlenené finančné prostriedky na projekty a aj na tom málo, čo bude k dispozícii, sa politici nebudú schopní dohodnúť. Som presvedčený o tom, že v dopravnom staviteľstve budeme ešte dlho svedkami neexistujúcej koncepcie a nenaplnené sľuby budú pokračovať hlavne od roku 2020,“ tvrdí Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav,   a. s.

 

graf3.JPG

 

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q3/2018 bude prezentovaná 25. októbra na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2018/H2.


Viac na www.ceec.eu

 
 

Top ponuky firiem

Viac ponúk

Ponuka práce

Viac ponúk

Inzercia

Viac inzerátov

Kalendár podujatí

Kategória

Výstavy, veľtrhy
Kurzy, školenia, semináre
Sympóziá
Iné

Lokalita - kraj

banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský