Druhy a použitie chemickej malty Chemická kotva (malta) z hľadiska použitia rozdeľuje na:

 

POLYESTER - využitie prevažne v interiéri

VINYLESTER - použiteľná dnu a vonku, aj za mokrého počasia

VINYLESTER ZIMNÝ - "zimné" alebo aj rýchle chemické kotvy majú ďaleko rýchlejší čas vytvrdnutia oproti klasickým chemickým kotvám - sú požiteľné aj za nižších teplôt, kedy dokážu oproti klasickým chemickým kotvám vytvrdnúť skôr

 

Ako chemickú kotvu použiť?

 

Vyvŕtajte inštalačný otvor, pritom kontrolujte kolmosť. Predpísané rozmery otvoru sú uvedené v technickom liste a na etikete výrobku. Vyfúkajte otvor vyfukovacie pumpičkou (alebo tlakovým vzduchom), vyčistite steny otvoru oceľovým kefkou, vyfoukávejte opäť otvor až do okamihu, kedy už nie je vo vnútri žiadny prach alebo ďalšie zvyšky materiálu. Veľmi odporúčame používať oceľový kefku na vyčistenie stien otvoru, obzvlášť dôležité je to v prípade, kedy je v otvore prítomná voda.

Odstráňte vršok kartuše, naskrutkujte zmiešavaciu trysku a vložte kartušu do pištole. Nezabudnite na ochranu rúk a tváre.

 

https://www.spojak.sk/montazna-chemia

 

Vyplňte chemickou kotvou 2/3 inštalačného otvoru. V dutých tehlách vložte do otvoru plastové sitko a chemickú kotvu aplikujte do sitka.

 

Použite závitový svorník, závitovú tyč alebo roxor. Pred vložením svorníka overte, že jeho povrch je suchý, bez oleja a ďalších nečistôt. Vkladajte závitový svorník do otvoru otáčavým pohybom, aby sa zabránilo vniknutiu vzduchových bublín do chemickej kotvy.

Pri inštalácii a následnom zaťažení kotvy rešpektujte doby spracovania a doby vytvrdnutia podrobne uvedené v technickom liste a na etikete výrobku.

 

2.jpgPred zaťažením kotvy skontrolujte, či je chemická kotva vytvrdená.

Nespotrebované kartuše môžu byť znovu použité - je len potrebné vymeniť zmiešavaciu trysku.

Nezabudnite ale opäť vytlačiť prvú časť produktu.

 

www.spojak.sk