Bodové odvodnenie

Aké je bodové odvodňovanie a na čo slúži?

Pri bodovom odvodňovaní je odtok zrážkovej vody z povrchu, smerovaný centrálne k jednému bodu odvodňovanej plochy. Zrážková voda je potom odvádzaná bodovými vpustami cez potrubie do kanalizácie.

Firmy 1-1 z 1

 

Celá odvodňovaná plocha musí teda byť  rozdelená na niekoľko častí, z ktorých každú je potrebné vyspádovať smerom ku danému vpustu. Do niektorých typov vpustov odvodňovacieho systému je možné pomocou vhodnej nadstavby  napojiť aj strešné zvody.

Partneri sekcie

  • HUTYX