Vsakovacie systémy

Úloha vsakovacích systémov je odvod zrážkovej vody z pozemku

Vsakovací systém je systém plastových boxov určených na plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody, ktorá je zvádzaná napr. zo striech budov do zeme a nie do kanalizácie. Tí majitelia stavieb, ktorí vypúšťajú zrážkové vody zo striech alebo asfaltových či betónových plôch do verejnej kanalizácie, musia platiť tzv. stočné, pretože takáto vody zvyšuje množstvo vody spracovávanej v čističkách. Preto sa každému stavebníkov odporúča výstavba vlastného vsakovacieho systému.

Firmy 1-1 z 1

Videá pre tému: Vsakovacie systémyviac videí

 

Vsakovacie systémy pozostávajú z komôr, ktoré nielenže umožňujú zvládnuť nápor dažďovej vody, ale aj zabraňujú zaneseniu systému.

Ku vsakovacím systémom patri aj vsakovacie šachty či studne. Tieto podzemné zariadenia sú väčšinou vytvorené zo zberných potrubím, ktoré ústia do betónových skruží

Partneri sekcie

  • HUTYX