Stavenisko a zariadenie staveniska

Čo je stavenisko, jeho rozsah a zariadenie staveniska?  Pokiaľ sa chystáte stavať, prečítajte si objasnenie pojmov a zaujímavé informácie.

Čo je stavenisko?

Ako stavenisko je definovaný priestor, ktorý spĺňa určité špecifiká. Počas realizácie stavby je určený ako miesto výkonu stavebných prác na danej stavbe a tiež na uskladňovanie stavebného materiálu, stavebných strojov a zariadenia staveniska. Zahŕňa obyčajne stavebný pozemok, ale v niektorých prípadoch môžu pod stavenisko spadať i pozemky susediace so stavebným pozemkom alebo ich časti.
Dôležité je, že rozsah staveniska je určený v stavebnom povolení, poprípade v rozhodnutí o umiestnení stavby.

Stavenisko, zariadenie staveniska - Firmy

 

Zariadenie staveniska

K zariadeniu staveniska patria dočasné objekty a zariadenia, ktoré pri realizácii alebo rekonštrukcii stavby zabezpečujú chod prevádzky jej výstavby, slúžia na skladovanie alebo slúžia samotným účastníkom výstavby. Za zariadenie staveniska sú však považované aj objekty a zariadenia, ktoré sú práve budované ako súčasť stavby, alebo už boli vybudované skôr a boli prepožičané stavebníkom či dodávateľom realizovanej stavby.

Partneri sekcie

  • HUTYX