Podmienky Stavebnej inzercie

 

Občania zadávajú stavebnú inzerciu bezlatne.
 

Komerčné, firemné inzeráty sú spoplatnené. Firmy a živnostníci môžu zadávať inzerciu 2 spôsobmi a to prostredníctvom zakúpenia:
a.) firemného profilu v Katalógu služieb - Zaregistruj firmu tu

b.) zakúpenia kreditu cez Registráciu návštevníka tu


 

Logo Stavebnik.sk Všeobecné zmluvné podmienky inzercie a podmienky používania Služieb inzercie na portáli Stavebnik.sk a mestských portáloch siete Virtualne.sk

Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre všetky inzeráty na všetkých www stránkach vo vlastníctve spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. a Ing. Miloš Šablatúra - EM DESIGN a týkajú aj podmienok používania on-line služieb. Internetové stránky spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o. podliehajú ochrane na základe autorského práva.

 

Vysvetlenie pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služieb inzercie je spoločnosť:
WEBY GROUP, s.r.o.
Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen


IČO: 36046884
DIČ: 2020069535
IČ DPH: SK2020069535
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, zložka číslo 6957/S

 

Poverený predajom inzercie:

WEBGROUP, s.r.o.
Obrancov mieru 60
960 01 Zvolen
IČO: 31608779
DIČ: 2021346811
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, zložka číslo 1997/S

 

Služby inzercie - internetové stránky prevádzkované na portáli Stavebnik.sk a doménach miest v sieti Virtualne.sk, ktoré umožňujú svojim používateľom zadávať a čítať inzeráty (Stavebná inzercia, Reality, Ponuka práce) a je prístupná 24 hodín denne, s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - osoba, ktorá pomocou daného softwérového vybavenia využíva služby sprístupnené prevádzkovateľom na jeho webových stránkach.

Inzerent - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby inzercie (predaj, kúpa, prenájom, darovanie, výmena, hľadanie, ponuky práce, dopyt práce) tovarov, služieb a pracovných pozícií všetkým používateľom.

 

I. Všeobecné ustanovenia

Obsah občianskej a firemnej inzercie je chránený autorským zákonom. Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom prevádzkovateľom sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Opätovné vydanie alebo šírenie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľ je zakázané.
Služby inzercie ponúkajú zvýhodnenú inzerciu občanom a firmám prostredníctvom spoplatnených služieb.
Spoplatnené služby k zvýhodneniu inzerátov môžu využívať občania, fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Zverejnené inzeráty sú schvaľované administrátorom portálov.
Občan zadáva inzeráty do sekcií Inzercia, Reality, Ponuka práce zadarmo. Prostredníctvom Kreditu si môže prikúpiť Topovanie, čiže možnosť presunúť svoje inak zadarmo pridané inzeráty na vyššie pozície v daných kategóriách na meste, na ktorom inzerát pridáva. V každej kategórii sa môže topovať prvých 5 pozícií.

1.4.1 Zobrazovanie inzerátov pridaných cez registráciu

pridané inzeráty sa zobrazujú v danej kategórii, hneď pod výpisom kategórií a pod topovanými inzerátmi
topovanie inzerátov v kategórii – táto služba posúva inzerát na voľnú z prvých piatich pozícií vo zvolenej kategórii
občiansky inzerát nemôže obsahovať adresu www stanky

Služby inzercie (Inzercia, Reality, Ponuka práce) ponúkajú firmám možnosť inzercie aj bezplatne - prostredníctvom firemného profilu v Katalógu firiem počas celej doby jeho trvania.

1.5.1. Zobrazovanie inzerátov pridaných cez firemný profil firmy

pridané inzeráty sa zobrazujú v danej kategórii, hneď pod výpisom kategórií
firemný inzerát môže byť pridaný na všetky portály v sieti Virtualne.sk
prostredníctvom dokúpenia Kreditu môže firma inzeráty topovať – presúvať na vyššie pozície
inzerát môže obsahovať adresu www.stranky

Firmám, ktoré si neželajú inzerovať prostredníctvom firemného profilu, ponúkajú služby možnosť inzerovať v inzercii (Inzercia, Reality, Ponuka práce) a tiež topovať inzeráty formou zakúpenia Kreditu

1.6.1. Zobrazovanie inzerátov pridaných prostredníctvom Kreditu

pridané inzeráty sa zobrazujú v danej kategórii, hneď pod výpisom kategórií
firemný inzerát môže byť pridaný na Stavebnik.sk a tiež všetky portály v príslušnom regióne v sieti Virtualne.sk
prostredníctvom dokúpenia Kreditu môže firma inzeráty topovať – presúvať na vyššie pozície
inzerát môže obsahovať adresu www.stranky

 

II. Registrácia

1.  Upravovať a vymazávať inzeráty môžu len registrovaní inzerenti, ktorí po registrácii získajú prístup do svojej správy údajov – Moje údaje. Registrácia je rozdelená na registráciu pre súkromný účel (občianska inzercia) a firemný účel (firmy, právnické osoby, živnostníkov). V registrácii musí inzerent uviesť správne a aktuálne informácie o sebe, spoločnosti a neustále ich udržiavať aktuálne.

2  Firmy inzerujúce prostredníctvom zakúpeného zápisu v Katalógu služieb sa na portáloch nemusia znovu registrovať.

3  Registračné údaje budú slúžiť pre spracovanie a tlač daňových dokladov, ktoré budú registrovanej firme či živnostníkovi automaticky zasielané na E-mailovú adresu uvedenú v registrácii a na jeho poštovú adresu.

4. O zmene registračných údajov musí inzerent upovedomiť prevádzkovateľa okamžite tým spôsobom, že si po prihlásení aktualizuje osobné svoje údaje v svojej Správe údajov.

 

III. Ochrana osobných údajov na portáli Stavebnik.sk

1. Systém portálu Stavebnik.sk a tiež siete Virtualne.sk zhromažďuje len osobné údaje inzerentov - súkromných osôb: titul, meno, priezvisko a emailová adresa a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade potreby komunikácie s inzerentom prostredníctvom telekomunikačného média.

2. V prípade firiem a právnických osôb zhromažďuje údaje: identifikačné údaje inzerenta, t.j. IČO a DIČ resp. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu bydliska inzerenta.

3. V zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, k evidencii ostatných osobných údajov je potrebný písomný súhlas inzerenta.

4. Prevádzkovateľ zaručuje, že získané osobné údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom tretím osobám sprístupňované. Výnimkou sú údaje, ktoré inzerent nechá voľne prístupné pre používateľov siete Vitualne.sk

 

IV. Objednávka inzercie a služieb

1. Objednávka internetovej inzercie je akceptovaná prostredníctvom on-line vyplnenia a potvrdenia on-line formuláru, pričom zadávanie inzerátov do systému je dobrovoľné.

2. Občianska on-line inzercia je bezplatná v rámci stanoveného limitu. V prípade služby Topovania inzerátu si súkromná osoba musí zakúpiť predpísaný kredit.

3. Inzerent má možnosť výberu konkrétnej služby, ponúkanej na stránkach portálu Stavebnik.sk  a Virtualne.sk- (Inzercia, Reality, Ponuka práce). Po ukončení objednávky svoju voľbu potvrdí a bude mu umožnené zaplatenie za objednávku a to systémom úhrady predfaktúry, ktorá mu bude po objednaní kreditu zaslaná.
Do 15 dní od pripísania uhradenej sumy na účet bude inzerentovi zaslaná ostrá faktúra ako daňový doklad

 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Inzerent je výhradne zodpovedný za obsah svojich inzerátov a nesie priamu právnu zodpovednosť za text a obrázok, ktorý prostredníctvom služieb publikuje. Prevádzkovateľ nemôže kontrolovať obsah inzerátov a nie je zaň zodpovedný, preto nakladanie s inzerátmi je osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom občanov, ktorí služby inzercie využívajú.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo v prípade porušenia týchto podmienok poskytovania služieb zrušiť poskytovanie služieb i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek inzerentovi alebo tretej strane. Registrovaný objednávateľ bude o zrušení poskytovania on-line služieb a o dôvodoch tohto zrušenia náležite informovaný prostredníctvom E-mailu.

3. Prevádzkovateľ  neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému služieb. Je však v prvoradom záujme prevádzkovateľa, aby všetky funkcie služieb boli poskytované užívateľom a inzerentom na maximálnej možnej úrovni.

4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosti za žiadne škody spôsobené stratou zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania, alebo neschopnosti používať službu, alebo kvôli neoprávnenému prístupu a to i vtedy, pokiaľ bol prevádzkovateľ na možnosť týchto škôd upozornený.

 

VI. Podmienky pridania inzerátu

1. Prevádzkovateľ zverejní na portáloch Stavebnik.sk a v sieti Virtualne.sk len inzeráty písané v slovenskom jazyku

2. V inzercii je zakázané písanie textu inzerátu VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pred názov inzerátu vkladať medzeru a znaky ako napr. ? ! ( ) : . „ @ # © a pod. Takéto inzeráty budú zo stránky vymazané.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zmazať inzeráty, ktoré:

- sa neriadia platnými zákonmi Slovenskej republiky a sú v rozpore s morálkou a dobrými mravmi
- obsahujú alebo javia prvky národnostnej, rasovej alebo náboženskej diskriminácie alebo obsahujú informácie poškodzujúce dobré meno
- obsahom vyzývajú k násiliu a lebo nelegálnym akciám
- obsahujú obscénny text alebo foto
- majú sexuálny podtext a ponúkajú erotický tovar alebo služby
- ponúkajú drogy alebo zbrane
- sú bez konkrétneho obsahu napr. Ponuka práce na www (názov stránky)
- obsahujú na priložených fotografiách cenníky, textové informácie, a pod.
- ponúkajú bezpracné a ľahké zárobky
- sa svojim textom javia ako podvodné ponuky
- obsahujú internetové služby a samostatné odkazy na webové stránky
- obsahujú HTML tagy alebo iné skripty
- ponúkajú kopírovanie diskiet, CD, DVD, letákov, dopisov, vkladanie letákov do obálok
- ponúkajú časti tiel alebo telesné orgány

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať:
a.) nevhodné a duplicitné inzeráty tj. inzeráty s rovnakým textom pridané na jeden portál v krátkom čase za sebou a inzeráty zaradené do neprislúchajúcich kategórií

b.) komerčné inzeráty, ktoré neboli pridané ako spoplatnené

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepovoliť alebo vymazať zobrazenie obrázkov, na ktoré nemá inzerujúci zakúpené licenčné práva alebo on sám nie je ich autorom. Vkladateľ obrázkov si je plne vedomý, že za porušenie autorského zákona nesie plnú zodpovednosť a prevádzkovateľ portálu sa dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti voči tretím osobám.

6. Pri opakovanom porušovaní horeuvedených podmienok si prevádzkovateľ vyhradzuje právo pozastaviť inzerentovi možnosť inzerovať na portáloch Stavebnik.sk a v sieti Virtualne.sk

7. Zverejnený inzerát bude na stránkach viditeľný na dobu určenú inzerantom a po tejto dobe bude automaticky vymazaný.

8. Zrušiť inzerát pred vypršaním určenej doby inzercie môžu len registrované osoby.

9. Tieto podmienky pre pridávanie inzerátov nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky podľa potreby zmeniť, podobne ako aj právo meniť a vylepšovať služby poskytované na Stavebnik.sk a v sieti Virtualne.sk a to predchádzajúceho oznámenia zmien inzerentovi a bez jeho súhlasu.

 

VII. Finančné a platobné podmienky

1. Cena inzerátov je vypočítaná na základe platného cenníka prevádzkovateľa. Všetky občianske inzeráty sú zverejňované zadarmo. Topovanie občianskych inzerátov je spoplatnené.

2. Všetky firemné inzeráty sú spoplatnené a budú zverejnené až po uhradení predfaktúry a pripísaní požadovanej sumy na účet Povereného predajom inzercie.

3. Po zaplatení systém automaticky vygeneruje daňový doklad, ktorý bude zaslaný inzerentovi.

VIII. Reklamácie

1. Reklamácie sa prijímajú centrálne na e-mailovej adrese reklamacie@stavebnik.sk alebo poštou na adrese WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2/A, 960 01 Zvolen alebo na telefónnom čísle 045 – 5322136.

2. V prípade pochybenia zo strany prevádzkovateľa je inzerent v rámci reklamačného konania oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny, a to prostredníctvom písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 10 dní odo dňa, kedy inzerent zistil alebo mohol zistiť pochybenia. Po lehote 10 dní toto inzerenta zaniká.

3. Reklamácie týkajúce sa dodatočnej opravy fakturačných údajov už vystaveného a zaslaného daňového dokladu (faktúry) inzerentovi prevádzkovateľ neuznáva.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi a zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre vzniknuté spory je všeobecný súd prevádzkovateľa.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné zmluvné podmienky inzercie a podmienky používania služieb inzercie na Stavebnik.sk a mestských portáloch siete Virtualne.sk meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Zmenené znenie podmienok je prevádzkovateľ povinný zverejniť na tomto mieste.

3. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť spustením Služieb inzercie do prevádzky dňom 24.mája 2010

 

Top ponuky firiem

Viac ponúk

Ponuka práce

Viac ponúk

Inzercia

Viac inzerátov

Kalendár podujatí

Kategória

Cirkev, bohoslužby
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
Katolícka cirkev
Divadlo, opera
Folklór
Jarmoky, trhy, burzy
Kino
Koncerty
Kurzy, semináre, prednášky
Ostatné
Seniori
Športové akcie
Výstava
Súťaže
Deti
Festivaly

Lokalita - kraj

banskobystrický
bratislavský
košický
nitriansky
prešovský
trenčiansky
trnavský
žilinský